Diverse

Manifestaţia europeană CES - Lupta pentru investiții, locuri de muncă de calitate, egalitate de șanse

    O delegatie din partea FNFMC a participat la Euro-demonstrația din 4 aprilie 2014 la Brusseles impreună cu organizațiile membre ale CES .

O NOUĂ CALE PENTRU EUROPA: PLANUL CONFEDERAȚIEI EUROPENE A SINDICATELOR PENTRU INVESTITII, DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI LOCURI DE MUNCĂ DE CALITATE

La cinci ani de la începerea crizei, cetățenii europeni suferă încă din cauza incertitudinilor economice și sociale. Șomajului, munca precară, inegalitățile și sărăcia ruinează viețile multor oameni. Depășirea recesiunii și a stagnării economiilor noastre, restabilirea speranței și a încrederii oamenilor sunt sarcinile cele mai urgente cu care se confruntă liderii UE.
UE are potențialul de a combate criza. Luarea unei noi direcții este urgentă în scopul de a stabiliza economia și de a crea locuri de muncă de calitate într-o Europă socială. UE trebuie să-și utilizeze punctele sale forte pentru a construi un viitor mai prosper, mai egalitar și mai democratic.
Trebuie să avem o perspectivă pe termen lung. Investițiile masive sunt indispensabile pentru a da economiilor noastre un nou start, bazat pe o creștere economică durabilă. Noi propunem un obiectiv al investițiilor anuale de 2% din PIB-ul UE pe o perioadă de 10 ani. Acest lucru va avea ca efect suplimentar stimularea de noi investiții private și favorizarea unor măsuri de modernizare de mare amploare a sectorului privat.
Astfel de investiții vor contribui la constituirea unei baze industriale solide, a unor servicii publice de calitate, a unui sistem de stat care să funcționeze în mod corespunzător, cu sisteme de protecție socială, precum și a unor instituții de cercetare și de învățământ inovatoare.
1.000 miliare euro au fost cheltuite pentru salvarea sectorului financiar. 1.000 miliare euro se pierd în fiecare an din cauza evaziunii fiscale și a fraudei. Acum este timpul să cheltuim 250 miliare euro pentru locuri de muncă de calitate și un viitor mai bun pentru cetățenii europeni. Un plan de investiții îndrăzneț ar putea genera până la 11 milioane de noi locuri de muncă de calitate.
Planul este deschis tuturor țărilor din UE. Acesta prevede elaborarea în comun de proiecte la nivel european și de proiecte de investiții naționale. Prioritatea va fi dată acelor investiții care au cel mai important impact asupra activității economice.
CES (Confederația europeană a sindicatelor) este împotriva:
- Politicilor bazate pe austeritate;
- Un deceniu pierdut, cu șomaj de masă, muncă precară și nedreptăți fiscale;
- Politici economice care vizează mai degrabă calmarea piețelor decât asigurarea progresului social.

CES este pentru:
- Investiții masive pentru o creștere durabilă și locuri de muncă de calitate;
- Servicii publice de calitate, un sistem de stat care să funcționeze în mod corespunzător, cu sisteme de protecție socială, și instituții de cercetare și de învățământ inovatoare;
- Stoparea fraudei și a evaziunii fiscale și pentru o fiscalitate corectă care să finanțeze un plan de investiții;
- Flexibilitate în aplicarea regulilor în materie de deficit public dacă se fac investiții.

La sfârșitul lui mai 2014, cetățenii europeni vor fi invitați să voteze pentru cele și cei care îi vor reprezenta în Parlamentul European.
Aceste alegeri sunt importante pentru toți europenii. Parlamentul are puterea de a promulga legile europene, de a decide bugetul UE și de a numi Președintele Comisiei. Alegerile de anul acesta vor avea loc în contextul unei lungi crize financiare și sociale în Europa.
Noi chemăm cetățenii să-i voteze pe acei candidați care vor schimba modul în care UE este condusă.
Europa se poate schimba în 2014. CES propune o altă viziune pentru o Europă prosperă și socială. Trebuie să susținem acei candidați care împărtășesc această viziune.
CES, vocea muncitorilor europeni, face apel la toți cetățenii pentru a-i susține pe toți aceia care promovează o Europă progresistă, o Europă cuprinzătoare și o Europă care se preocupă de drepturile cetățenilor săi. O Europă mai bună este posibilă. Împreună putem face ca aceasta să devină o realitate. Împreună putem deschide o nouă cale pentru Europa.
CES este împotriva:
- Orice tentativă de a anula progresul realizat de mișcarea sindicală pentru ameliorarea condițiilor de muncă și a vieții cetățenilor;
- Punerea în pericol a proiectului european prin politici care sunt împotriva bazelor modelului social European cum sunt: bunele relații industriale, servicii publice de calitate și o protecție socială cuprinzătoare;
- Un sistem care-i pune pe muncitori în competiție pe baza unor salarii reduse, a condițiilor de muncă medriocre, a protecției sociale insuficiente și a unei fiscalități incorecte. Politica europeană cu privire la muncă nu poate fi fondată pe munca precară și pe inegalități.

CES militează pentru:
- O Europă socială: o Europă care oferă cetățenilor săi locuri de muncă de calitate și un viitor sigur;
- Stoparea austerității: UE trebuie să repună solidaritatea în mijlocul politicilor sale. Europa socială nu poate fi demontată;
- O nouă politică industrială bazată pe inovație, cercetare-dezvoltare, educație, formare, sănătate și o tranziție justă;
- Un plan de investiții ambițios pentru a revitaliza economia europeană;
- Justiție socială pentru toți cetățenii. Decalajul între bogați și săraci trebuie estompat.
- Egalitate. Trebuie susținute măsuri eficiente pentru a asigura salarii și drepturi egale pentru toți. Trebuie stopat decalajul salarial între bărbați și femei.
- O fiscalitate progresivă. O fiscalitate redistributivă și o impozitare progresivă a veniturilor și a averii, stoparea paradisurilor fiscale, a evaziunii și a fraudei fiscale, a corupției și a muncii clandestine;
- Un comerț mondial echitabil.