Noutati, stiri, comunicate

Informare 28 februarie 2017

28 feb. 2017
  In data de 28.02.2017 au continuat negocierile in vederea incheierii unui nou contract colectiv de munca la SNTFC ,,CFR Calatori „SA.
La negocieri au participat reprezentantii administratiei CFR Calatori si organizatiile sindicale reprezentative.
Reprezentantii administratiei SNTFC au transmis :
- Executia bugetara a societatii la data de 31.12.2016;
- Balanta de verificare la data de 31.12.2016;
- Situatia personalului pe functii si clase de salarizare la data de 31.12.2016;
- Situatia ocuparii fortei de munca la data de 31.12.2016.
Deoarece pina la data de 28.02.2017 nu a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017, administratia prin domnul director general Iosif Szentes, prezent la aceasta intilnire a comunicat ca se intreprind eforturi sustinute pentru urgentarea aprobari BVC in vederea incheieri CCM.
FNFM/C atrage atentia reprezentantilor administratiei la modul cel mai serios cu putinta ca incetarea CCM la SNTFC CFR Calatori – SA ,la data de 22 03.2017, neurmata de incheierea unui nou CCM, va crea inevitabil tensiuni sociale nedorite cu repercusiuni directe in derularea actului de transport.

Nota informativa 28.02.2017

28 feb. 2017
 Azi 28.02.2017 au continuat negocierile Contractului Colectiv de Munca pe anul 2017 – 2018 la nivelul CNCF ,,CFR”-SA .
Administratia a inmanat organizatiilor sindicale ,,situatia orelor suplimentare” pe ramuri de activitate la finele lunii decembrie 2016, prin actul nr. 7/1/175/2017al Directiei Tehnice.
De asemenea a fost concretizat Regulamentul de desfasurare a negocierilor CCM 2017 – 2018, in ceea ce priveste numarul de membri desemnati de organizatiile sindicale in comisia de negociere , conform normei de reprezentare.
Reprezentanti administratiei au prezentat organizatiilor sindicale reprezentative proiectul de BVC 2017, respectiv detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in BVC pe anul 2017. In bugetul prezentat reiese o crestere de 16 % a salariilor de baza brute, aferente grilei de salarizare si mentinerea tichetelor de masa la valoarea actuala.
Dupa analizarea proiectului de buget prezentat, reprezentantii Federatiei Nationale Feroviare Miscare – Comercial si-au exprimat dezacordul fata de aceasta forma de buget, solicitand atingerea proiectiilor necesare negocierii Contractului Colectiv de Munca 2017 – 2018, astfel:
-asigurarea resurselor necesare majorarii salariilor de baza brute cu cel putin 25 %;
-reducerea numarului de clase de salarizare in cadrul aceleiasi functii la maxim doua si realizarea unui ecart intre functii care sa reflecte volumul, importanta si responsabilitatea muncii depuse;
-egalizarea salariilor la functii cu nivel de studii, volum, importanta si responsabilitati ale muncii sensibil egale;
-reanalizarea sistemului de sporuri, aferente salariului;
-suportarea integrala de catre angajator a costului uniformei de serviciu, pentru functiile prevazute cu aceasta obligatie;
-mentinerea si ridicarea valorii tichetului de masa la 15 lei.
Observatiile concrete asupra proiectului de BVC al CNCF ,,CFR”-SA pe anul 2017 vor fi comunicate prin reprezentantul FNF M/C in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al companiei ce va avea loc in data de 08.03.2017.

Urmatoarea intalnire a procesului de negociere va avea loc in data de 09.03.2017.

Comisia de negociere,

NOTA INFORMATIVA 16 FEBRUARIE 2017

17 feb. 2017
In data de 16.02.2017 a avut loc o noua intalnire in cadrul negocierii CCM pe anul 2017-2018 la nivelul CN CFR SA.
Administratia a transmis organizatiilor sindicale urmatoarele situatii care au fost solicitate in cadrul intalnirii anterioare:
-Situatia numarului de personal dafalcat pe ramuri de activitate la data de 31.01.2017.
-Situatia personalului pe clase de salarizare la data de 31.01.2017.
-Situatia numarului de personal defalcat pe ramuri de activitate la data de 31.01.2017.
-Situatia personalului pe functii si grupe de varsta la data de 31.01.2017.
-Situatia personalului pe functii si unitatila data de 31.01.2017.
-Situatia preliminata privind executia BVC2016.
-Situatia utilizarii sumelor preliminate din fondul de 5%aplicat asupra fondului de salarii la data de 31.12.2016.
A fost elaborat si insusit prin semnatura Regulamentul de desfasurare a negocierilor CCM pe anul 2017 -2018.
Reprezentantii FNFMC au solicitat in vederea negocierii CCM 2017- 2018 urmatoarele:
-asigurarea resurselor necesare majorarii salariilor de baza brute cu cel putin 25%.
-reducerea numarului de clase de salarizare in cadrul aceleiasi functii la maximum doua si realizarea unui ecart intre functiicare sa reflecte volumul,importanta si responsabilitatea muncii depuse.
-egalizarea salariilor la functii cu nivel de studii, volum, importanta si responsabilitati ale muncii egale.
-reanalizarea sistemului de sporuri aferente salariului.
-suportarea integrala de catre angajator acostului uniformei de serviciu,pentru functiile prevazute cu aceasta obligatie.
-cresterea valorii tichetului de masa la suma de 15 lei.
Propunerile concrete care vor face obiectul negocierii vor fi inaintate conducerii companiei in urmatoarea sedinta de negociere.
Urmatoarea intalnire va avea loc in data de 28.02.2017 ora 11.


NOTA INFORMATIVA 09 FEBRUARIE 2017

09 feb. 2017
 A fost declanşată procedura de negociere a CCM–ului la CNCFR S.A. şi  CFR Călători S.A..
La data de 16.02.2017, va avea loc următoarea şedinţă de negociere privind CCM la CNCFR S.A.
În cadrul procesului de negociere, având la bază solicitările venite din partea membrilor noştri de sindicat, F.N.F M/C va face propuneri concrete prin care vom urmări următoarele obiective:
- Necesitatea majorării salariilor brute cu 25%;
- Reducerea numărului de clase de salarizare în cadrul aceleaşi funcţii la maxim două şi realizarea unui ecart între funcţii care să reflecte volumul, importanţa, nivelul studiilor şi responsabilitatea muncii depuse;
- Introducerea unor sporuri în salariul de bază;
- Asigurarea uniformelor de serviciu ale căror costuri vor fi suportate integral de către angajator;
- Necesitatea egalizării salarizării la funcţii cu volum, importanţă şi responsabilităţi sensibil egale.
Bugetul a fost aprobat în Parlament şi trimis spre promulgare către Preşedintele României, urmând ca, după aceasta, unităţile feroviare să-şi constituie propriul buget care va fi trimis spre aprobare prin Hotarare de Guvern.
În cadrul discuţiilor avute cu factorii decidenţi CNCFR S.A., CFR Calatori, CFR Marfa, Ministerul Transporturilor şi Guvernul României, am solicitat urgentarea aprobării BVC pentru a implementa influenţa salariului minim pe economie la toate funcţiile de la calea ferată, în condiţiile în care nivelul de salarizare nu mai reflectă importanţa muncii, responsabilitatea şi nivelul studiilor.

Negocieri CCM 2017

08 feb. 2017
 In data de 07.02.2017,au inceput negocierile pentru un nou contract colectiv de munca la nivel de
CNCFR SA pe anii 2017-2018.In cursul primei sedinte de negociere s-au stabilit conditiile tehnice
legate de desfasurarea procesului de negociere in conformitate cu prevederile legii 62/2011,art.130.
FNFM/C a depus datele privind reprezantivitatea la nivel de sector de activitate , componenta comisiei de negociere si mandatele organizatiilor sindicale componente.
Pentru urmatoarea intalnir FNFM/C a solicitat:
-situatia salariatilor pe functii,clase de salarizare si grupe de varsta la data de 31.07.2017.
-situatia personalului existent la data de 31.01.2017 pe ramuri de activitate .
-situatia orelor suplimentare pe ramuri de activitate la finele lunii ianuarie 2017.
-executia bugetara pe anul 2016.
-proiectia BVC pe anul 2017.
In cursul procesului de negociere reprezentantii FNFM/C,vor formula revendicari in concordanta cu solicitarile membrilor de sindicat transmise prin organizatiile de sindicat componente .
Urmatoarea intalnire va avea loc in data de 16.02.2017,ora10 dupa studierea de catre administratie a documentelor prezentate de catre sindicate.