Noutati, stiri, comunicate

In atasament adresa Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial Vagoane inaintata ministrului transporturilor la intalnirea de astazi, 19 octombrie 2017

20 oct. 2017
 

ADRESA PRIM-MINISTRU septembrie 2017

08 oct. 2017
 

ADRESA - PRESEDINTE CAMERA DEPUTATILOR LIVIU DRAGNEA

08 oct. 2017
 

ANEXA 1 SI 2 CCM 2017 - 2018 CNCFR SA

21 apr. 2017
 In atasament variantele de anexa 1 si 2 negociate in cursul zilei de ieri si astazi in vederea incheierii contractului colectiv de munca la nivelul CNCF CFR SA.
Negocierile vor continua in cursul zilei de astazi, incepand cu ora 9.00 pentru lamurirea articolelor si anexelor ramase in divergenta.

PROIECTUL STATUTULUI FEROVIAR

24 mar. 2017
In atasament proiectul Legii privind statutul personalului feroviar dezbatut astazi la nivelul Ministerului Transporturilor cu organizatiile sindicale reprezentative.
Precizez ca aceasta forma a proiectului de lege a fost insusita si asumata de Ministerul Transporturilor si va fi transmisa Comisiei de Transporturi si Comisiei de munca din Camera Deputatilor in vederea emiterii raportului comun final ce va fi supus aprobarii plenului camerei.

Informare 28 februarie 2017

28 feb. 2017
  In data de 28.02.2017 au continuat negocierile in vederea incheierii unui nou contract colectiv de munca la SNTFC ,,CFR Calatori „SA.
La negocieri au participat reprezentantii administratiei CFR Calatori si organizatiile sindicale reprezentative.
Reprezentantii administratiei SNTFC au transmis :
- Executia bugetara a societatii la data de 31.12.2016;
- Balanta de verificare la data de 31.12.2016;
- Situatia personalului pe functii si clase de salarizare la data de 31.12.2016;
- Situatia ocuparii fortei de munca la data de 31.12.2016.
Deoarece pina la data de 28.02.2017 nu a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017, administratia prin domnul director general Iosif Szentes, prezent la aceasta intilnire a comunicat ca se intreprind eforturi sustinute pentru urgentarea aprobari BVC in vederea incheieri CCM.
FNFM/C atrage atentia reprezentantilor administratiei la modul cel mai serios cu putinta ca incetarea CCM la SNTFC CFR Calatori – SA ,la data de 22 03.2017, neurmata de incheierea unui nou CCM, va crea inevitabil tensiuni sociale nedorite cu repercusiuni directe in derularea actului de transport.

Nota informativa 28.02.2017

28 feb. 2017
 Azi 28.02.2017 au continuat negocierile Contractului Colectiv de Munca pe anul 2017 – 2018 la nivelul CNCF ,,CFR”-SA .
Administratia a inmanat organizatiilor sindicale ,,situatia orelor suplimentare” pe ramuri de activitate la finele lunii decembrie 2016, prin actul nr. 7/1/175/2017al Directiei Tehnice.
De asemenea a fost concretizat Regulamentul de desfasurare a negocierilor CCM 2017 – 2018, in ceea ce priveste numarul de membri desemnati de organizatiile sindicale in comisia de negociere , conform normei de reprezentare.
Reprezentanti administratiei au prezentat organizatiilor sindicale reprezentative proiectul de BVC 2017, respectiv detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in BVC pe anul 2017. In bugetul prezentat reiese o crestere de 16 % a salariilor de baza brute, aferente grilei de salarizare si mentinerea tichetelor de masa la valoarea actuala.
Dupa analizarea proiectului de buget prezentat, reprezentantii Federatiei Nationale Feroviare Miscare – Comercial si-au exprimat dezacordul fata de aceasta forma de buget, solicitand atingerea proiectiilor necesare negocierii Contractului Colectiv de Munca 2017 – 2018, astfel:
-asigurarea resurselor necesare majorarii salariilor de baza brute cu cel putin 25 %;
-reducerea numarului de clase de salarizare in cadrul aceleiasi functii la maxim doua si realizarea unui ecart intre functii care sa reflecte volumul, importanta si responsabilitatea muncii depuse;
-egalizarea salariilor la functii cu nivel de studii, volum, importanta si responsabilitati ale muncii sensibil egale;
-reanalizarea sistemului de sporuri, aferente salariului;
-suportarea integrala de catre angajator a costului uniformei de serviciu, pentru functiile prevazute cu aceasta obligatie;
-mentinerea si ridicarea valorii tichetului de masa la 15 lei.
Observatiile concrete asupra proiectului de BVC al CNCF ,,CFR”-SA pe anul 2017 vor fi comunicate prin reprezentantul FNF M/C in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al companiei ce va avea loc in data de 08.03.2017.

Urmatoarea intalnire a procesului de negociere va avea loc in data de 09.03.2017.

Comisia de negociere,

NOTA INFORMATIVA 16 FEBRUARIE 2017

17 feb. 2017
In data de 16.02.2017 a avut loc o noua intalnire in cadrul negocierii CCM pe anul 2017-2018 la nivelul CN CFR SA.
Administratia a transmis organizatiilor sindicale urmatoarele situatii care au fost solicitate in cadrul intalnirii anterioare:
-Situatia numarului de personal dafalcat pe ramuri de activitate la data de 31.01.2017.
-Situatia personalului pe clase de salarizare la data de 31.01.2017.
-Situatia numarului de personal defalcat pe ramuri de activitate la data de 31.01.2017.
-Situatia personalului pe functii si grupe de varsta la data de 31.01.2017.
-Situatia personalului pe functii si unitatila data de 31.01.2017.
-Situatia preliminata privind executia BVC2016.
-Situatia utilizarii sumelor preliminate din fondul de 5%aplicat asupra fondului de salarii la data de 31.12.2016.
A fost elaborat si insusit prin semnatura Regulamentul de desfasurare a negocierilor CCM pe anul 2017 -2018.
Reprezentantii FNFMC au solicitat in vederea negocierii CCM 2017- 2018 urmatoarele:
-asigurarea resurselor necesare majorarii salariilor de baza brute cu cel putin 25%.
-reducerea numarului de clase de salarizare in cadrul aceleiasi functii la maximum doua si realizarea unui ecart intre functiicare sa reflecte volumul,importanta si responsabilitatea muncii depuse.
-egalizarea salariilor la functii cu nivel de studii, volum, importanta si responsabilitati ale muncii egale.
-reanalizarea sistemului de sporuri aferente salariului.
-suportarea integrala de catre angajator acostului uniformei de serviciu,pentru functiile prevazute cu aceasta obligatie.
-cresterea valorii tichetului de masa la suma de 15 lei.
Propunerile concrete care vor face obiectul negocierii vor fi inaintate conducerii companiei in urmatoarea sedinta de negociere.
Urmatoarea intalnire va avea loc in data de 28.02.2017 ora 11.


NOTA INFORMATIVA 09 FEBRUARIE 2017

09 feb. 2017
 A fost declanşată procedura de negociere a CCM–ului la CNCFR S.A. şi  CFR Călători S.A..
La data de 16.02.2017, va avea loc următoarea şedinţă de negociere privind CCM la CNCFR S.A.
În cadrul procesului de negociere, având la bază solicitările venite din partea membrilor noştri de sindicat, F.N.F M/C va face propuneri concrete prin care vom urmări următoarele obiective:
- Necesitatea majorării salariilor brute cu 25%;
- Reducerea numărului de clase de salarizare în cadrul aceleaşi funcţii la maxim două şi realizarea unui ecart între funcţii care să reflecte volumul, importanţa, nivelul studiilor şi responsabilitatea muncii depuse;
- Introducerea unor sporuri în salariul de bază;
- Asigurarea uniformelor de serviciu ale căror costuri vor fi suportate integral de către angajator;
- Necesitatea egalizării salarizării la funcţii cu volum, importanţă şi responsabilităţi sensibil egale.
Bugetul a fost aprobat în Parlament şi trimis spre promulgare către Preşedintele României, urmând ca, după aceasta, unităţile feroviare să-şi constituie propriul buget care va fi trimis spre aprobare prin Hotarare de Guvern.
În cadrul discuţiilor avute cu factorii decidenţi CNCFR S.A., CFR Calatori, CFR Marfa, Ministerul Transporturilor şi Guvernul României, am solicitat urgentarea aprobării BVC pentru a implementa influenţa salariului minim pe economie la toate funcţiile de la calea ferată, în condiţiile în care nivelul de salarizare nu mai reflectă importanţa muncii, responsabilitatea şi nivelul studiilor.

Negocieri CCM 2017

08 feb. 2017
 In data de 07.02.2017,au inceput negocierile pentru un nou contract colectiv de munca la nivel de
CNCFR SA pe anii 2017-2018.In cursul primei sedinte de negociere s-au stabilit conditiile tehnice
legate de desfasurarea procesului de negociere in conformitate cu prevederile legii 62/2011,art.130.
FNFM/C a depus datele privind reprezantivitatea la nivel de sector de activitate , componenta comisiei de negociere si mandatele organizatiilor sindicale componente.
Pentru urmatoarea intalnir FNFM/C a solicitat:
-situatia salariatilor pe functii,clase de salarizare si grupe de varsta la data de 31.07.2017.
-situatia personalului existent la data de 31.01.2017 pe ramuri de activitate .
-situatia orelor suplimentare pe ramuri de activitate la finele lunii ianuarie 2017.
-executia bugetara pe anul 2016.
-proiectia BVC pe anul 2017.
In cursul procesului de negociere reprezentantii FNFM/C,vor formula revendicari in concordanta cu solicitarile membrilor de sindicat transmise prin organizatiile de sindicat componente .
Urmatoarea intalnire va avea loc in data de 16.02.2017,ora10 dupa studierea de catre administratie a documentelor prezentate de catre sindicate.

PROGRAMUL DE GUVERNARE 2017-2020

05 ian. 2017
 

Propunere legislativă privind statutul personalului feroviar

05 ian. 2017
 Propunere legislativă privind statutul personalului feroviar
Număr de înregistrare Senat: L407/2016
19-04-2016 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b222
26-04-2016 trimis pentru aviz la Consiliul Economic şi Social
26-04-2016 trimis pentru aviz la Consiliul legislativ (termen: 26.05.2016)
26-04-2016 trimis pentru punct de vedere la Guvern
11-05-2016 primire aviz de la Consiliul Economic şi Social - cu nr. 1898/11.05.2016 (favorabil)
27-05-2016 primire aviz de la Consiliul legislativ - cu nr. 518/27.05.2016 (favorabil)
27-06-2016 cu nr.L407 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
27-06-2016 trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 04/10/2016)
27-06-2016 trimis pentru raport la Comisia pentru transporturi şi energie (TERMEN: 04/10/2016)
26-09-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
26-09-2016 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială depune raportul cu nr. 136-FAVORABIL
26-09-2016 Comisia pentru transporturi şi energie depune raportul cu nr. 206-FAVORABIL
26-09-2016 trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
26-09-2016 trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru transporturi şi energie
07-11-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
07-11-2016 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 136-FAVORABIL
07-11-2016 Comisia pentru transporturi şi energie depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 206-FAVORABIL
22-12-2016 adoptat de Senat (adoptat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
Stadiu - Trimis la Cameră pentru dezbatere

CRACIUN FERICIT SI LA MULTI ANI !

23 dec. 2016
 Cu ocazia sarbatorilor prilejuite de Nasterea Domnului, colectivul de conducere al Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial ureaza tuturor feroviarilor bucurie si fericire, pace in ganduri si suflete, si un An Nou mai bun, binecuvantat cu sanatate si prosperitate !

Scrisoare deschisa adresata domnului Presedintelui Romaniei de Blocul Naional Sindical

04 iun. 2016
 

Scrisoare deschisa adresata domnului Presedintelui Romaniei de Blocul National Sindical

30 mai. 2016
 

Adresele inaintate de Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial conducerilor unitatilor feroviare .

27 apr. 2016
 In atasament, adresele inaintate de Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial conducerilor unitatilor feroviare in referire la acordarea tichetelor cadou tuturor salariatilor feroviari cu ocazia sarbatorilor de Paste 2016.

SARBATORI FERICITE!

24 dec. 2015
 Stimati colegi,
Sarbatorile prilejuite de Nasterea Domnului ne ofera ocazia sa va multumim tuturor pentru rabdare si incredere, pentru sustinerea unei echipe care a urmarit cu consecventa atingerea unor obiective care in final s-au dovedit a fi posibile. Increderea ca la finalul unui lung proces vor fi rezultate. A fost un an extrem de dificil pentru intreaga comunitate feroviara, un an in care a fost nevoie de eforturi sustinute, in mai multe randuri, pentru adaptarea legislatiei si de asigurare a resurselor financiare pentru acoperirea nevoilor de ordin social.
Poate ca rezultatele obtinute nu sunt pe masura eforturilor si muncii depuse si poate nici pe masura nevoilor motivationale in procesele de munca, insa sunt ale noastre, ale tuturor, si trebuiesc pretuite ca atare.
Va dorim tuturor sarbatori binecuvantate cu liniste si fericire, cu pace in ganduri si suflete, alaturi de cei dragi si un An Nou mai bun si mai prosper!
CRACIUN FERICIT SI LA MULTI ANI !
Biroul Executiv

Raspuns Ministerul Finantelor Publice

03 dec. 2015
 In atasament, raspunsul Ministerului Finantelor Publice la actul Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial nr. 158/SG/21.10.2015, referitor la necesitatea completarii proiectului OUG de rectificare a Legii bugetului de stat pe anul 2015.

Adresa MT 18.11.2015

26 nov. 2015
 In atasament, adresa inaintata Ministerului Transporturilor in data de 18.11.2015 in referire la incheierea contractelor colective de munca la nivelul unitatilor feroviare, respectiv continuarea si initierea proiectelor investitionale in sectorul feroviar.

Raspuns MT 25.11.2015

26 nov. 2015
 

NOTA INFORMATIVA - ORDONANŢĂ DE URGENTĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare

30 oct. 2015
 La data de 29 octombrie 2015 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 806, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 47, prin care se asigura cadrul financiar si legislativ, in conformitate cu actul nr. 158/SG/10/2015 al Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial, pentru solutionarea solicitarilor organizatiilor de sindicat in vederea incheierii contractelor colective de munca la nivelul unitatilor de cale ferata.
Pentru operationalizarea rectificarii bugetare adoptata de Guvernul Romaniei in data de 23 octombrie 2015, este necesara adoptarea modificarilor corespunzatoare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de cale ferata, modificari care vor fi aprobate prin Hotarari de Guvern la nivelul fiecarei unitati de cale ferata ( a nu se confunda cu modificarea bugetelor de venituri si cheltuieli urmare a rectificarii bugetare din 28 iulie 2015 !)
Pentru conservarea drepturilor de natura salariala aferente prestatiilor efectuate de salariati in luna octombrie 2015, drepturi care nu sunt cuprinse in contractele individuale de munca, precum si pentru plata integrala a acestor drepturi in cursul lunii noiembrie, au fost incheiate acorduri colective de munca la nivelul celor trei unitati feroviare, acorduri menite sa acopere perioada intermediara pana la semnarea si inregistrarea contractelor colective de munca.

Biroul Executiv

Adresa Guvernului Romaniei privin rectificarea bugetara

22 oct. 2015
 

SINTEZA RECTIFICARE BUGETARA OCTOMBRIE 2015

21 oct. 2015
 In atasament gasiti in prezentare sintetica proiectul de rectificare a bugetului de stat,   octombrie 2015 .

Raspuns notificare conflict de munca

06 oct. 2015
In atasament, raspunsurile CNCF CFR SA si SNTFM CFR MARFA SA la sesizarile Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial privind existenta premiselor declansarii conflictului de munca la nivelul celor doi angajatori.

Sesizare declansare conflict de munca

02 oct. 2015
In atasament, sesizarile privind existenta premiselor declansarii conflictului de munca inregistrate astazi la nivelul CNCF CFR SA , SNTFC CFR CALATORI SA, SNTFM CFR MARFA SA.

COMUNICAT 01. 10.2015

01 oct. 2015
 TUTUROR ORGANIZATIILOR DE SINDICAT AFILIATE
LA FEDERATIA NATIONALA FEROVIARA MISCARE COMERCIAL

TUTUROR MEMBRILOR DE SINDICAT
AI FEDERATIEI NATIONALE FEROVIARE MISCARE COMERCIAL

La data de 30 septembrie 2015 si-au incetat valabilitatea acordurile colective inregistrate la cele trei unitati de cale ferata – CNCF CFR SA, SNTFM CFR MARFA SA si SNTFC CFR CALATORI SA, fara a se realiza consensul in ceea ce priveste incheierea noilor contracte colective de munca cu valabilitate de la 1 octombrie 2015.
Avand in vedere faptul ca, reprezentantii administratiilor feroviare angajati in procesul de negociere nu au asumat semnarea contractului colectiv de munca cu solutionarea revendicarilor formulate de Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial, reprezentantii sindicali nu au semnat contractul colectiv de munca si nici vreun alt acord colectiv.
Desi in cursul ultimilor patru luni, Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial a initiat demersuri insotite de nenumarate adrese oficiale la factorii decizionali, participand la toate intalnirile de analiza organizate la nivelul Ministerului Transporturilor, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii, Companiei Nationale de Cai Ferate, Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa si Societatii Nationale Feroviare de Transport Feroviar de Calatori, aratand si sustinand cu argumente nevoile de solutionare a principalelor probleme sociale ale comunitatii feroviare, pana la data de 30 septembrie 2015 am primit doar promisiuni si asigurari ca problemele vor fi rezolvate.
Avand experienta negocierilor din luna martie 2015 cand au fost facute promisiuni similare, insa problemele nu si-au gasit rezolvabilitatea in concret, a fost luata hotararea de declansare a conflictului de munca la toate cele trei unitati de cale ferata, in concordanta cu pozitia exprimata de reprezentantii organizatiilor de sindicat membre ale federatiei.
In aceste conditii, in cursul zilei de 01 octombrie 2015, Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial va notifica in mod oficial conducerile celor trei unitati feroviare despre existenta premiselor declansarii conflictului de munca in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social, aceasta fiind prima etapa prevazuta de lege.
Precizam ca toate documentele oficiale care au stat la originea demersurilor noastre, rezultatele intalnirilor oficiale cu factorii decidenti si procesele verbale de negociere colectiva se afla in posesia reprezentantilor organizatiilor de sindicat membre ale federatiei.

Biroul Executiv

Comunicat 30.09.2015

30 sep. 2015
 
Urmare adresei Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial nr. 115/SG/08/2015 inaintata Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, la invitatia Ministrului delegat pentru dialog social – d-l Liviu Pop, astazi 29 septembrie 2015 a avut loc o intalnire de lucru pe problematica curenta a sectorului feroviar.
La intalnire au participat din partea Guvernului Romaniei: Ministrul Finantelor Publice – d-l Eugen Teodorovici, Ministrul Transporturilor – d-l Iulian Matache si Secretarul de stat din Ministerul Muncii – d-l Adrian Marius Dobre.
Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial a fost reprezentata de membrii Biroului Executiv. La intalnire au fost invitate sa participe si delegatiile celorlalte federatii sindicale din sectorul feroviar.
Reprezentantii FNF M/C au supus atentiei si dezbaterilor principalele probleme si framantari ale comunitatii feroviare legate de imposibilitatea finalizarii negocierilor colective derulate la nivelul unitatilor de cale ferata cu semnarea contractelor colective de munca care sa reflecte solutionarea revendicarilor formulate, blocarea proiectului de Lege privind Statutul personalului feroviar si lipsa de personal din sistemul feroviar care genereaza sute de mii de ore suplimentare.
In concret au fost discutate:
- lipsa finantarii la timp si in concordanta cu necesitatile de functionare a SNTFC CFR Calatori SA, lucru care conduce la acumularea de datorii in contul platilor taxei de utilizare a infrastructurii catre CNCF CFR SA, acumulari de datorii la furnizorii de combustibil si reparatorii de material rulant;
- lipsa finantarii la timp a lucrarilor de mentenanta necesare la CNCF CFR SA, lucru care conduce la degradarea permanenta a elementelor de infrastructura feroviara cu repercusiuni directe si imediate in circulatia regulata a trenurilor in conditii de siguranta;
- imposibilitatea incasarilor veniturilor din prestatiile executate de SNTFM CFR Marfa in contul CET-urilor, care conduce la acumularea de datorii si imposibilitatea asigurarii resurselor financiare pentru onorarea celorlalte contracte angajate de operatorul de transport feroviar de marfa;
- blocajul financiar si reglementarile legale care impiedica actualmente incheierea contractelor colective de munca la nivelul unitailor de cale ferata;
- blocarea proiectului de Lege privind Statutul personalului feroviar.
Ministrul Finantelor Publice a manifestat deschidere catre solutionarea aspectelor ce tin de finantare, precizand ca, impreuna cu Ministrul Transporturilor vor identifica solutiile pentru acoperirea resurselor necesare onorarii solicitarilor formulate de organizatiile de sindicat la rectificarea bugetara din luna octombrie 2015, pentru acest lucru fiind avansata ziua de 21 octombrie 2015. La acest termen de adauga si timpul necesar aprobarii hotararilor de guvern care sa consfiinteasca modificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de cale ferata.
In scopul urgentarii promovarii proiectului de Lege privind Statutul personalului feroviar, Ministrul delegat pentru dialog social – d-l Liviu Pop a solicitat depunerea acestuia spre a fi promovat pe cale de initiativa parlamentara.
Asadar, exista deschidere catre dialog pentru solutionarea solicitarilor noastre, insa data de 01 octombrie 2015 ne va gasi in imposibilitatea de a incheia contractele colective de munca la nivelul unitatilor de cale ferata.
Biroul Executiv

Nota informativa 15.09.2015

16 sep. 2015
 INFORMARE – 15.09.2015.
Avand in vedere discutiile purtate in cadrul sedintei de analiza din data de 10 septembrie 2015 la sediul Ministerului Transporturilor, unde a participat si doamna ministru secretar de stat Maria Magdalena Grigore, intrunire ce a vizat aspecte legate de identificarea de solutii pentru deblocarea negocierilor pentru incheierea contractelor colective de munca la cele trei unitati de cale ferata, CNCF CFR SA, SNTFC CFR Calatori SA si SNTFM CFR Marfa SA si promovarea urgenta a proiectului de Lege privind ,,Statutul personalului feroviar”, azi 15 septembrie 2015 a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor o noua sedinta structurata in doua parti.
In prima parte a sedintei au fost dezbatute probleme legate de forma finala a proiectului de Lege privind ,,Statutul personalului feroviar”, obiectii fiind ridicate de reprezentantii Directiilor Juridice din cadrul ministerului si ale unitatilor feroviare. Observatiile si obiectiunile puse in discutie au fost :
- impactul financiar ;
- nerespectarea in totalitate a prevederilor legislatiei in vigoare, fara insa a fi prezentate in concret, precum si directiva Consiliului Concurentei cu recomandarea de a tine cont de punctul de vedere al agentilor economici cu capital privat din sectorul feroviar.
Doamna ministru secretar de stat Maria Magdalena Grigore a propus ca proiectul de Lege privind ,,Statutul personalului feroviar” sa fie trecut in cursul zilei de azi in dezbatere publica, urmand a fi discutat in Comisia de Dialog Social la nivel de Minister al Transporturilor.
In partea a doua a sedintei, au fost reluate discutiile cu conducerea unitatilor de cale ferata, referitor la incheierea contractelor colective de munca. Reprezentantii unitatilor de cale ferata au precizat ca in cursul zilei de vineri, 11.09.2015, s-au prezentat la Ministerul Finantelor Publice unde au fost analizate cerintele formulate de organizatiile de sindicat, sub doua aspecte, si anume: respectarea legislatiei cu privire la politicile salariale si indeplinirea criteriilor de performanta pentru unitatile de cale ferata, respectiv identificarea resurselor necesare pentru acoperirea cerintelor formulate de organizatiile de sindicat. In urma discutiilor s-au pus urmatoarele concluzii:
CNCF CFR SA - nu dispune de resursele necesare majorarii salariilor cu 10 % pe ultimile trei luni ale anului 2015, fiind invocata incasarea slaba din creantele pe care compania le are de recuperat de la debitori, respectiv nu indeplineste conditiile legale de majorarea a fondului de salarii potrivit legislatiei actuale. De asemeni, reprezentantii companiei au facut precizarea ca in momentul de fata nu sunt resurse financiare nici pentru acordarea tichetelor de masa pentru fiecare zi lucratoare in trimestrul IV al anului 2015.
SNTFM CFR Marfa SA - a apreciat faptul ca ar putea fi identificate resurse de acoperire a unei cresteri salariale de 10%, insa legislatia actuala nu permite majorari ale fondurilor de salarii la unitatile economice cu capital majoritar sau integral de stat care inregistreaza pierderi. In acelasi timp reprezentantii CFR Marfa au precizat ca societatea dispune de resursele necesare pentru acordarea tichetelor de masa pentru fiecare zi lucratoare pana la sfarsitul acestui an. De asemeni, s-a mai facut precizarea ca, in urma analizelor efectuate la nivelul societatii este nevoie de angajarea unui numar de 150 de salariati incepand cu data de 01.10.2015. Totodata, se intentioneaza lichidarea soldului de ore suplimentare pana la data de 31.12.2015.
SNTFC CFR Calatori SA – a precizat ca la nivelul acestei societati exista premisele acordarii unei cresteri salariale de 10% si a tichetelor de masa pentru fiecare zi lucratoare incepand cu data de 01.10.2015, in conditiile achitarii de catre Ministerul Transporturilor a sumelor reprezentand diferenta dintre compensatia necesara si cea deja achitata (cca 265 mil. lei) si sumele restante la plata reprezentand facilitatile de calatorie acordate (cca 234 mil.) lei. In conditiile achitarii sumelor restante precizate, societatea s-ar incadra si in tinta de arierate impusa pentru anul 2015.
Avand in vedere concluziile desprinse in urma prezentarilor facute de reprezentantii unitatilor feroviare, organizatiile de sindicat au solicitat o intalnire, in regim de urgenta, cu ministrul transporturilor pentru efectuarea diligentelor necesare deblocarii situatiei existente si incheierii contractelor colective de munca cu onorarea solicitarilor facute.
Biroul Executiv

Comunicat de presa 15 septembrie 2015

15 sep. 2015
 

Comunicat 11.09.2015

11 sep. 2015
In urma discutiilor purtate astazi 10 septembrie 2015 la nivelul Ministerului Transporturilor in prezenta reprezentantilor acestora, celor ai unitatilor de cale ferata si celor ai Ministerului Finantelor Publice nu s-au putut pune concluzii pe solicitarile organizatiilor de sindicat in referire la incheierea contractelor colective de munca. Reprezentantii administratiilor unitatilor feroviare nu au putut pune la dispozitie simularile si fundamentarea cerute de conducerea Ministerului Transporturilor privind solicitarile de crestere salariala. In perioada imediat urmatoare, responsabilii economici din unitatile de cale ferata se vor prezenta la Ministerul Finantelor Publice pentru realizarea calculelor aferente. Urmatoarea intalnire va avea loc in data de 15 septembrie 2015.
In referire la mizeria de articol publicat astazi de catre "deontologul" Ion Teleanu in ziarul ZIUA NEWS, potrivit caruia intalnirea de astazi ar fi avut loc la Snagov , va informez ca Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial a fost singura organizatie de sindicat care a respins propunerea Ministerului Transporturilor de realizare a sedintei la Snagov, din aceasta pricina intalnirea fiind organizata la sediul Ministerului Transporturilor. Mai mult, autorul articolului nici macar nu a facut verificarile de rigoare referitoare la subiectul tratat in articol, dovada in acest sens fiind faptul ca articolul a fost postat pe site-ul ziarului astazi la ora 09.55, sedinta cu sindicatele fiind inceputa la sediul Ministerului Transporturilor la ora 09.00 !!!!!!!!!!
Cu stima,
Viorel Istrate, secretar general FNF M / C

COMUNICAT DE PRESA 03.09.2015

04 sep. 2015
 

Raspuns al Ministerului Finantelor Publice la solicitarile FNFMC

20 aug. 2015

Nota informativa 31 iulie 2015

31 iul. 2015
 In data de 30 iulie 2015 a avut loc o intalnire de analiza la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a membrilor Biroului Executiv cu Ministrul delegat pentru dialogul social –Liviu Pop.
Intalnirea a vizat in principal discutii privind BVC pe anul 2015 la cele trei unitati de cale ferata , cu axarea pe indicatorul ,, cheltuieli cu salariile” , avand in vedere rectificarea bugetara si fondul de negociere pentru incheierea contractelor colective de munca la finele lunii septembrie 2015.
In sustinerea acestui subiect a fost prezentata evolutia BVC-,, Fond de salarii” din anul 2009 si pana in prezent la calea ferata , scotandu-se in evidenta importanta , rolul si riscul profesional la care este supus salariatul ceferist , cu trimitere la stadiul actual al infrastructurii si tehnologiei feroviare, precum si a conditiilor de munca. De asemnea s-au purtat discutii privind absortia greoaie a fondurilor europene pentru proiectele investitionale in sectorul feroviar , in contextul promovarii lente si cu mari abateri de la normele europene .
Domnul ministru Liviu Pop a inaintat reprezentantilor din Biroul Executiv al FNF M/C modificarile aparute in Legea 186/2014 – legea bugetului de stat pe anul 2015, solicitand o analiza economica punctuala pe art. 89 pct. b) din noua LEGE , efectuata de specialisti in domeniul economic ai unitatilor feroviare .
In final s-a stabilit ca pana la prima sedinta de Guvern , ce va avea loc in data de 19 August 2015, sa se intruneasca intr-o sedinta comuna : Ministrul Transporturilor , Ministrul Finantelor Publice , Ministrul delegat pentru dialogul social , Directorii unitatilor feroviare si membrii B.E. ai FNF M/C pentru discutarea problemelor de natura economica ale unitatilor de cale ferata si crearea premiselor economice in vederea incheierii contractelor colective de munca.

Nota informativa 23 iulie 2015

24 iul. 2015
Urmare adresei FNF M/C nr. 113/SG/20.07.2015 inaintata Ministerului Finantelor Publice, la data de 22 iulie 2015 a avut loc o intalnire de analiza cu Ministrul Finantelor Publice, d-l Eugen Orlando Teodorovici, pe agenda careia s-au regasit urmatoarele teme :

- Perspectivele de imbunatatire a finantarii unitatilor feroviare in semestrul II al anului 2015, urmare rectificarii bugetare, in vederea incheierii contractelor colective de munca ;
- Analiza stadiului elaborarii si implementarii proiectelor investitionale de reabilitare a infrastructurii publice feroviare si de achizitie material rulant.

In referire la primul subiect, Ministrul Finantelor Publice a precizat ca este in cunostinta de cauza privind evolutiile macroeconomice ale sectorului feroviar pe intreg ansamblul sau si ca, se depun eforturi pentru solutionarea, in cadrul rectificarii bugetare, a solicitarilor de finantare suplimentara formulate de unitatile de cale ferata, atat pentru acoperirea nevoilor sociale, dar si pentru incadrarea in tintele de arierate stabilite, aratandu-se nemultumit de executia bugetara a unitatilor feroviare pe primul semestru al anului 2015, in sensul neutilizarii sumelor alocate prin bugetele aprobate pentru reparatii la infrastructura feroviara.
Referitor la cel de-al doilea subiect, Ministrul Finantelor Publice s-a aratat ingrijorat de slaba preocupare a responsabililor Ministerului Transporturilor pentru accelerarea elaborarii si implementarii proiectelor investitionale in sectorul feroviar si absorbtia fondurilor europene pentru finantarea acestor proiecte, aratand ca multitudinea de probleme de factura tehnica si care necesita alocari de fonduri masive, nu poate fi rezolvata decat prin aplicarea de proiecte cu finantare europeana.

PRESEDINTE
Grigore Mare

Proiectul Legii privind Statutul personalului feroviar

24 iul. 2015
In atasament, proiectul Legii privind Statutul personalului feroviar, ce va fi transmis pe circuitul legislativ de aprobare.

Nota informativa 24 iulie 2015

24 iul. 2015
Urmare adresei FNF M/C nr. 114/SG/21.07.2015 inaintata Ministerului Transporturilor, la data de 23 iulie 2015 a avut loc o intalnire cu Ministrul Transporturilor, d-l Iulian Matache, pe agenda careia sa regasit urmatoarea tema :

- Perspectivele de imbunatatire a finantarii unitatilor feroviare in semestrul II al anului 2015, urmare rectificarii bugetare, in vederea incheierii contractelor colective de munca ;

Ministrul Transporturilor a precizat ca se depun eforturi pentru gasirea unei soluti in cadrul rectificarii bugetare, de majorare a veniturilor salariale pentru pensonalul din sectorul feroviar.

PRESEDINTE
Grigore Mare

NOTA INFORMATIVA 09 .07.2015

09 iul. 2015
  La data de 08 iulie 2015, la solicitarea FNF M/C, a avut loc o intalnire de analiza a evolutiei macroeconomice a unitatilor feroviare pe primele 6 luni ale anului 2015 si perspectivele financiare si investitionale pana la sfarsitul anului.

Pe agenda de lucru a sedintei s-au regasit urmatoarele teme:
- Parametrii tehnici si financiari de incheiere a contractelor colective de munca la nivelul unitatilor feroviare care sa permita o crestere substantiala a veniturilor salariatilor feroviari.
- Accelerarea procedurilor de finalizare a proiectului Legii privind statutul personalului feroviar in vederea inaintarii pe circuitul legislativ de aprobare.
- Adoptarea de masuri pentru asigurarea si imbunatatirea conditiilor de munca, asigurarii uniformelor de serviciu si a echipamentului individual de protectie.

Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial a fost reprezentata la intalnire de membrii Biroului Executiv : Mare Grigore – Presedinte, Istrate Viorel – Secretar General, Stanciu Liviu – Primvicepresedinte, Jucan Dan – Vicepresedinte, Chiciudean Gabriel – Vicepresedinte, Catila Cristian – Vicepresedinte, Gheorghe Victoras – Vicepresedinte si Epure Marian – Vicepresedinte.
Din partea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a participat d-na Magdalena Grigore – Secretar de stat.
Unitatile de cale ferata au fost reprezentate de directorii generali : Dan Marian Costescu – CNCF CFR SA, Iosif Szentes – SNTFC CFR Calatori SA si Mircea Biban – SNTFM CFR Marfa SA.

Referitor la temele abordate in cadrul discutiilor au fost exprimate urmatoarele puncte de vedere :

1). In ceea ce priveste incheierea contractelor colective de munca dupa expirarea acordurilor in vigoare, reprezentantii FNF M/C au sustinut necesitatea reasezarii sistemului de salarizare la cele trei unitati de cale ferata care sa sustina profesionalismul si competitivitatea in procesele de munca, aspecte care sa fie sustinute si de finantarea corespunzatoare a muncii depuse de fiecare feroviar in parte. Aprecierea generala a fost aceea ca salarizarea personalului feroviar este necorespunzatoare, ramanand mult in urma fata de normele cuprinse in diverse acte normative care reglementeaza punctele de pornire in domeniul salarizarii.
Reprezentantii unitatilor de cale ferata au apreciat ca fiind reala nevoia de reasezare a sistemului de salarizare feroviar, sustinuta insa de modificarea corespunzatoare a unor acte normative care limiteaza fondurile de salarii.
D-na secretar de stat Magdalena Grigore a precizat ca, la nivelul ministerului se lucreaza la pregatirea cerintelor de suplimentare bugetara astfel incat, la rectificarea bugetara din perioada urmatoare, sustinerea financiara a unitatilor de cale ferata sa fie imbunatatita, atat in domeniul salarial dar si in cel investitional.

2). In referire la proiectul Legii privind statutul personalului feroviar, reprezentantii FNF M/C au aratat ca parcursul elaborarii acestui statut este extrem de lent, reprezentanti ai angajatorilor feroviari, dar si ai directiilor de specialitate din minister temporizand in mod nejustificat finalizarea acestui proiect important pentru angajatii feroviari. Reprezentantii unitatilor de cale ferata au precizat ca au formulat amendamente la textul propus, acestea facand obiectul dezbaterilor si insusirii sau respingerii , dupa caz, de catre membrii grupului de lucru. La ultima sedinta de analiza au fost dezbatute amendamentele formulate de Directia Resurse Umane din cadrul MTI, urmand ca saptamana viitoare sa se dea o forma finala a acestui proiect, tinandu-se seama de modele continute in statute similare.

3). Referitor la asigurarea si imbunatatirea conditiilor de munca asigurate salariatilor, reprezentantii FNF M/C au aratat ca acestea au cunoscut o evolutie negativa in ultii ani, angajatii feroviari desfasurandu-si activitatea in conditii mizerabile. De asemeni au fost facute aprecieri asupra lipsei uniformelor si a echipamentelor de protectie, lucruri care afecteaza imaginea unitatilor feroviare dar si calitatea proceselor de productie, salariatii fiind supusi la riscuri de accidentare.
Reprezentantii unitatilor feroviare au apreciat ca au facut eforturi in asigurarea si imbunatatirea conditiilor de munca, asigurarii cu uniforme si echipamente de protectie, insa insuficienta resurselor financiare a condus la neasigurarea la timp si in cantitatile necesare a uniformelor de serviciu si a echipamentelor de protectie.
D-l Iosif Szentes – Director General SNTFC CFR Calatori SA a aratat ca a demarat procedurile de achizitie publica pentru noile uniforme, intr-o prima etapa, beneficiar fiind personalul societatii din functiile sef tren, conductor tren si casier CF, aceasta procedura urmand a fi finalizata cel mai devreme la sfarsitul lunii octombrie a acestui an, dat fiind etapele procedurale impuse de aplicarea Legii achizitiilor publice.

BIROUL EXECUTIV
PRESEDINTE
Grigore Mare

Comunicat alegeri FNFMC

28 iun. 2015
 In perioada 17 – 19 iunie 2015  a avut loc Consiliul National al Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial in cadru caruia a fos aleasa urmatoarea conducere :
Presedinte – Mare Grigore
Secretar General – Istrate Viorel
Primvicepresedinte coordonare activitate interna – Stanciu Liviu Marian
Vicepresedinte organizare – Jucan Dan
Vicepresedinte cu probleme sociale – Chiciudean Gabriel
Vicepresedinte ramura infrastructura – Catila Cristian
Vicepresedinte ramura calatori – Gheorghe Victoras
Vicepresedinte ramura marfa – Epure Marian

În zilele de 11 - 12 martie 2015 , între orele 10 -12, sindicatele feroviare au pichetat Ministerul Finanțelor Publice.

13 mar. 2015
Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial
Federatia Mecanicilor de Locomotiva
Federatia Nationala „Drum de Fier”
Fedratia Nationala a Sindicatelor din Transporturi „ELCATEL”
Federația Sindicatelor Ramurii Vagoane
Federația Automatizări Feroviare
Catre,

Ministerul Finanțelor Publice
Domnului ministru Darius-Bogdan Vâlcov

Numeroasele probleme, de competența Ministerului Finanțelor Publice, a căror rezolvare trenează de ani de zile, au provocat nemulțumirea salariaților sistemului feroviar care protestează în stradă la această oră. Prin prezentul memoriu, vă aducem la cunoștință o parte dintre ele cu solicitarea de a găsi soluții urgente de rezolvare.

• Având în vedere faptul că, actualul guvern militează pentru revenirea la drepturile salariale diminuate de fosta putere, la fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale societatilor feroviare pentru anul 2015, la capitolul cheltuieli cu personalul, trebuie avută în vedere acordarea drepturilor salariale suspendate la ora actuala in contractele colective de munca. Salariile personalului feroviar sunt înghețate de 6 ani de zile, iar o serie de drepturi salariale sunt suspendate, astfel încât este necesar ca în anul 2015 să se ia măsuri concrete pentru dezghețarea drepturilor salariale ale feroviarilor in vederea asigurarii unui cadru corect pentru finalizarea negocierilor colective în curs de desfășurare la toate societățile. Pentru a evita conflictele sociale ce vor izbucni în cazul eșecului negocierilor in vederea încheierii noilor contracte colective de muncă, este necesar să se asigure, prin noile bugete de venituri și cheltuieli ale societăților feroviare, resursele pentru recuperarea drepturilor salariale suspendate în actualele contracte colective, respectiv pentru asigurarea unei creșteri a salariilor feroviarilor care să acopere rata inflației din ultimii ani în care salariile au fost înghețate. În acest sens trebuie operate majorări ale cheltuielilor cu munca vie, concomitent cu reducerea cheltuielilor la alte capitole prin eficientizarea funcționării societăților și, nu în ultimă instanță asigurarea obligațiilor statului român față de sistemul feroviar prin finanțarea corectă a infrastructurii feroviare și prin compensarea diferenţei reale dintre costurile de operare ale CFR Călători şi tarifele sociale impuse la transportul feroviar de călători.
• Eliminarea restricțiilor impuse de Ministerul Finanțelor în bugetele de venituri și cheltuieli ale societăților de transport feroviar cu capital integral sau majoritar de stat, acestea fiind puse în inferioritate față de societățile private de transport feroviar care nu au nici un fel de condiționări în modul în care își elaborează bugetele.
Astfel, spre exemplu, la SNTFM CFR Marfă, în anul 2014, cu toate că societatea s-a restructurat agresiv, disponibilizând 2400 de salariați, legea permițându-i, în aceste condiții să acorde o majorare salarială care să acopere rata inflației pe întreg anul, precum și o majorare salarială cu un procent de 60% din creșterea productivității muncii, acesteia i-a fost impus de către Ministerul Finanțelor, prin aprobarea dată la rectificarea bugetului, să acorde o majorare de doar 2.4% pe ultimul trimestru al anului. În 2015, cu toate ca OUG 26/2013 și Legea nr. 186/2014 prevăd o majorare a fondului de salarii consumat în 2014 cu 2.2%, Ministerul Finanțelor impune reducerea fondului de salarii consumat cu 10%, făcând astfel imposibilă negocierea contractului colectiv de muncă, și fiind de asemenea imposibilă chiar și plata orelor suplimetare efectuate de salariații societății.
• Asigurarea, prin noile bugete de venituri și cheltuieli, a fondurilor necesare investițiilor în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și achiziționării echipamentelor de protecție corespunzătoare. Salarizarea mizeră și condițiile precare de muncă generează o stare gravă de nemulțumire a salariaților fiind iminentă declanșarea conflictelor de muncă.
• Regandirea politicii bugetare a societatilor feroviare, prin elaborarea de bugete multianuale, avand in vedere durata mare de derulare a investitiilor in acest sector, inclusiv prin asigurarea de la bugetul de stat, prin prevedere expresa in legea bugetului, a fondurilor necesare intretinerii si modernizarii infrastructurii feroviare, la parametrii tehnici prevăzuți în documentațiile specifice, pentru asigurarea transportului in conditii de siguranta a circulatiei feroviare.
• Compensarea diferenţei reale dintre costurile de operare şi tarifele sociale impuse la transportul de călători . Toate ţările europene civilizate practică tarife scăzute la transportul public feroviar de călători, oferind populaţiei un transport ieftin şi de calitate, prin compensarea diferenţei dintre costurile de operare şi tarifele sociale impuse de stat. Ponderea acestor compensaţii în totalul veniturilor operatorilor feroviari de stat din ţările Uniunii Europene se situează la o valoare medie de peste 70%. În România, pe lîngă faptul că această compensaţie nu reuşeşte să se apropie de valoarea diferenţei de cost, fiind redusă sistematic de la an la an, efectul acesteia este anulat în totalitate de valoarea foarte mare a tarifului de utilizare a infrastructurii.
• Majorarea subvenției acordate CFR Călători în așa fel încât aceasta să fie cel puțin la nivelul anului 2014. In anul 2015 subvenția a fost redusă în mod artificial de Ministerul Finanțelor fără nici o justificare. În condițiile în care subvenția nu va fi micșorată, societatea va putea să mențină în circulație același număr de trenuri. De asemenea, se va evita închiderea unor secții de circulație datorită desființării trenurilor care circulau pe acestea.
• Modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, si anume art. 201 in sensul completarii cu un nou aliniat care sa cuprinda urmatoarele:
a) “produsele energetice livrate in vederea utilizarii drept combustibil pentru motor pentru transposturile feroviare de calatori, marfa si pentru locomotivele si utilajele folosite la revizia si intretinerea infrastructurii feroviare”. Aceasta scutire de la plata accizelor, instituite de fapt pentru intretinerea infrastructurii rutiere, ar conduce la relansarea transportului feroviar prin posibilitatea micsorarii tarifelor atat la transportul de calatori, cat si la cel de marfa. Astfel s-ar elimina inca o forma de discriminare inadmisibila a transportului feroviar in raport cu transportul auto.
• Sistarea trecerii liniilor in categoria asa zisa neinteroperabila si renuntarea la conceptul de neinteroperabilitate, avand in vedere ca interoperabilitatea reprezinta o modalitate de interconectare a retelelor feroviare europene si nicidecum o forma de clasificare a liniilor feroviare dupa gradul de utilizare. Toate liniile de cale ferata trebuie sa ramana în proprietatea şi in administrarea gestionarului national de infrastructura, concesionarea lor unor terţe persoane ducând la o degradare substanţială datorită lipsei de interes a concesionarilor în a întreţine un bun ce nu le aparţine. În contextul european în care este necesară stimularea și dezvoltarea transportului feroviar și aducerea acestuia în echilibru cu transportul auto, este lipsită de logică renunțarea sistematică la tronsoane feroviare.
• Cu privire la revenirea la modul de acordare a facilitatilor de calatorie pentru personalul feroviar si pentru membrii de familie este necesară o reglementare fiscala care să asigure impozitarea calatoriilor efectuate de personalul feroviar, doar pentru cele efectuate în interes strict personal, cu asigurarea posibilitatii platii impozitelor pe masura efectuarii calatoriilor. Tot in acest context, solicitam exceptarea de la plata impozitului pentru permisele scolare.
• Insolvența unor filiale ale societăților feroviare – In anul 2012, CFR Călători și CFR Marfă și-au reintegrat prin absorbție toate filialele cu excepția reparatorilor de locomotive. Ministerul Transporturilor nu a argumentat motivul pentru care societățile reparatoare de locomotive nu au fost readuse la societățile mamă, noi suspectăm din nou o doleanță a operatorilor privați. În prezent aceste societăți, sunt în procedură de insolvență, o soluţie nefericită care afectează negativ pe cei doi operatori feroviari. Considerăm că trebuie procedat de urgență la reintegrarea societăților reparatoare de locomotive la societățile mamă, așa cum s-a întâmplat cu celelalte filiale ale CFR Călători și CFR Marfă. În aceeași situație se află și filiala SC Intervenții Feroviare a Companiei Naționale CFR SA, unitate cu un impact deosebit în reluarea circulației feroviare în caz de incidente, accidente, catastrofe naturale.

Cu respect,
Gheorghe Frațică
Președinte FNFMCIulică Măntescu
Preşedinte FMLFlorin Dobrescu
Președinte FNDF

Paul Moraru
Președinte FNST “ELCATEL”Constantin Buhac
Președinte FSRVDan Curpăn
Președinte FAF
București, 11 martie 2015

Comunicat de presa 10 martie 2015

10 mar. 2015

8 Martie

07 mar. 2015
 Cu ocazia zilei de 8 Martie, conducerea federatiei va doreste sa aveti parte de impliniri frumoase, sanatate si fie ca spiritul acestei zile sa va insoteasca pretutindeni!
La multi ani tuturor doamnelor si domnisoarelor!

Protocol 18.02.2015

20 feb. 2015
In atasament, Protocolul incheiat intre federatiile sindicale reprezentative referitor la sustinerea reciproca a negocierilor privind incheierea contractelor colective de munca, respectiv gestionarea comuna a unui eventual conflict colectiv de munca in cazul esuarii negocierilor.

Raportul Consiliului Europei privind conformitatea Romaniei cu prevederile Cartei Sociale Europene revizuite

23 ian. 2015
 Va transmitem raportul Consiliului Europei privind conformitatea Romaniei cu prevederile Cartei Sociale Europene revizuite, publicat ieri, 22 ian. a.c.

Raportul analizeaza conformitatea Romaniei cu prevederile Cartei Sociale Europene Revizuite, ratificata de Romania pe 7 mai 1999, in ceea ce priveste grupul tematic “drepturile la locul de munca/lucratorilor”:
- dreptul la conditii de munca echitabile(Art.2/Carta) ;
- dreptul la o salarizare echitabila (Art.4) ;
- dreptul de asociere/dreptul sindical (Art.5) ;
- dreptul la negocieri colective (Art.6) ;
- dreptul la informare si consultare (Art.21) ;
- dreptul de a participa la stabilirea si imbunatatirea conditiilor si a mediului de munca (Art.22);
- dreptul la demnitate in munca (Art.26);
- dreptul reprezentantilor lucratorilor la protectie in intreprindere si facilitatile acordate acestora (Art.28);
- dreptul la informare si consultare in procedurile de concediere colectiva (Art.29).

Raportul stabileste 6 concluzii de neconformitate: Art.4. – alin. (1);(4);(5); Art.5; Art.6 – alin.(4); Art.28.

Art. 4 – Dreptul la o salarizare echitabila
(1) Salarizare echitabila:
Concluzie: Situatia din Romania nu e in conformitate cu Art.4 –(1) al Cartei in baza faptului ca salariul minim national nu este suficient pt a asigura un nivel de trai decent

(4)Perioada de preaviz rezonabila in cazul incetarii angajarii
Concluzie: Neconformitate in baza faptului ca:
- perioada de preaviz pentru concediere pe motiv de incapacitate fizica sau mintala sau de inadecvare profesionala sau ca urmare a desfiintarii posturilor este insuficienta;
- legislatia nu cuprinde nicio prevedere pentru perioade de preaviz in timpul perioadei de proba si in cazul incheierii legale a angajarii (expirarii contractului individual de munca).
(5)Limitele retinerilor din salariu
Concluzie: Neconformitate in baza faptului ca dupa scaderea sumei reprezentand toate tipurile de retineri legale/autorizate, salariile lucratorilor cu cea mai mica plata nu le permit acestora sa asigure necesarul de trai pt ei si familiile lor.


Art.5 – Dreptul de asociere/ sindical:
Concluzie de neconformitate in baza faptului ca dreptul sindicatelor nereprezentative de a exercita prerogative sindicale esentiale este restricionat

Art.6 – Dreptul la negociere colectiva:
(4) Actiune colectiva
Concluzie de neconformitate in baza faptului ca numai sindicatele reprezentative pot recurge la actiune colectiva.

At.28. - Dreptul reprezentantilor lucratorilor la protectie in intreprindere si facilitatile acordate acestora
Concluzie de neconformitate in baza faptului ca protectia acordata reprezentantilor lucratorilor nu este extinsa pe o perioada de timp rezonabila dupa incheierea mandatului acestora

Initiativa BNS de modificare a Codului Muncii este constitutionala

22 ian. 2015
 
Proiectul cetatenilor de modificare a Codului Muncii este constitutional


Proiectul de modificare a Codului Muncii initiat de BNS si inregistrat la Parlament cu nr. B497 din 10 septembrie 2014 (http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18475 ) a fost validat cu unanimitate de voturi de Curtea Constitutionala si retransmis Parlamentului Romaniei pe 21 ianuarie a.c. pentru continuarea parcursului in forul legislativ.

Aceasta este, practic, prima initiativa legislativa cetateneasca din istoria Romaniei care ajunge pe masa Parlamentului in mod legal si legitim, aducand modificari esentiale Codului Muncii impus cu austeritate lucratorilor din Romania in martie 2011.

Proiectul de modificare a Codului Muncii a strâns 150.000 de semnaturi, fiind sustinut de lucratori afiliati la BNS, de familiile lucratorilor, de angajati care nu sunt membri de sindicat, de pensionari si de tineri deopotriva.

Membrii BNS, alaturi de milioanele de lucratori romani care activează deja in piata muncii sau urmeaza sa activeze, spera ca aceasta initiativa legislativa să fie aprobata de reprezentantii actuali în Parlament si sa se aduca astfel corectiile ce repun Romania în firescul valorilor europene.

Blocul National Sindical le multumeste tuturor celor care s-au documentat si au decis sa sustina prin semnatura aceasta initiativa, le multumeste liderilor sindicali care au făcut eforturi să coordoneze procesul de strangere de semnaturi, precum si expertilor din comisia tehnica care au realizat un proiect de lege greu de combatut.

*Atasat, va transmitem comunicatul Curtii Constitutionale si preluarile din mass-media centrale.
BP BNS
22 ianuarie 2015

http://www.romaniatv.net/ccr-initiativa-cetateneasca-de-modificare-a-codului-muncii-este-constitutionala_196999.html

NOTA INFORMATIVA 06 IANUARIE 2015

06 ian. 2015


Va informam ca, in sedinta de guvern din data de 29 decembrie 2014 a fost adoptata Hotararea Guvernului 1176/2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 965/ 30.12.2014, prin care a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al SNTFM CFR MARFA SA.
Rectificarea cuprinde majorarea cheltuielilor de personal cu 2,4 % .
Astfel, salariile lucratorilor SNTFM CFR MARFA SA, vor creste 2,4%, cresterea fiind consemnata cu data de 01.12.2014, aceasta crestere fiind reflectata in lichidarea lunii decembrie 2014 ce va fi platita la data de 15 ianuarie 2015.
Totodata, in cursul lunii ianuarie 2015 vor fi achitate orele suplimentare ce se regasesc in sold la data de 31.12.2014.


PRESEDINTE
Gheorghe Fratica

Nota informativa 18 decembrie 2014

18 dec. 2014
 

Va informam ca, in sedinta de guvern din data de 12 decembrie 2014 a fost adoptata Ordonanta de urgenta prin care au fost eliminate restrictiile referitoare la restrangerea dreptului gratuit de calatorie in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, restrictii cuprinse la ART. II - art. 19 lit. a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, astfel cum a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 283 / 14.12.2011.
Astfel, incepand cu data de 01 ianuarie 2015 a fost restabilit dreptul privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 112/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


PRESEDINTE
Gheorghe Fratica

COMUNICAT DE PRESA 16 decembrie 2014

17 dec. 2014
COMUNICAT DE PRESA

Federatiile sindicale din activitatile de transport feroviar din Romania privesc cu ingrijorare evolutiile tot mai negative inregistrate in ultimii ani de economia romaneasca in general, si in sectorul feroviar in special.
Lipsa de viziune si determinare a guvernelor care s-au perindat la conducerea tarii, ne-a demonstrat tuturor cat de scumpa este ’’factura” pe care cetatenii o au de platit in numele ’’bunastarii” promise, concretizata prin pierderea a sute de mii de locuri de munca si degradarea continua a nivelului de trai.
Mimarea dialogului social la toate nivelurile a condus la adoptarea de masuri, de catre decidentii politici, care au afectat dramatic evolutiile economice si sociale din Romania, precum si destinele a sute de mii de familii.
Desi, in cadrul numeroaselor intalniri dezvoltate la nivelul Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, am evidentiat problemele acute cu care se confrunta sectorul feroviar romanesc dar si a avantajelor de necontestat oferite de transportul feroviar, avand de partea noastra argumente economice, sociale si de mediu, avansand si solutii viabile de rezolvare, acestea treneaza in solutionare si in ziua de azi, consecintele fiind suportate deopotriva de lucratorii feroviari si beneficiarii de transport.
Si mai grav este faptul ca, de fiecare data, la fiecare intalnire de analiza, s-au dat asigurari din partea oficialilor prezenti, ca problemele vor fi solutionate, lucru care, in mod evident, nu s-a intamplat.
In acest context, lipsesc aproape cu desavarsire investitiile in sectorul feroviar, investitii menite sa ridice nivelul calitativ al serviciilor prestate (cai de rulare care ofera posibilitate dezvoltarii unor viteze de circulatie de sub 40 km/ora, material rulant extrem de vechi, instalatii de dirijare si control al traficului a caror durata de viata este depasita de mult, cladiri insalubre, etc.), precum si dotarile minime necesare pentru ca lucratorii sa-si duca la bun sfarsit sarcinile de serviciu ( echipamente de lucru, echipamente de protectie, etc), conditiile de munca in care isi desfasoara activitatea lucratorii feroviari fiind dintre cele mai vitrege.
Nu in ultimul rand, daruirea si profesionalismul lucratorilor feroviari au fost ’’sanctionate” cu diminuari de drepturi salariale, suprimarea dreptului de calatorie gratuita pe calea ferata si concedieri de personal.
Asteptarea in zadar a solutionarii problemelor cu care se confrunta sectorul feroviar romanesc, a condus la acumulari de tensiuni in randul lucratorilor feroviari, care nu inteleg de ce aceasta categorie profesionala este privita de guvernanti cu atata ostilitate si dispret.

Federatiile sindicale din activitatile de transport feroviar din Romania, atrag atentia la modul cel mai serios cu putinta ca nerezolvarea urmatoarelor probleme solicitate : alocarea sumelor necesare pentru investitii in infrastructura feroviara, alocarea sumelor necesare pentru modernizarea materialului rulant de la calea ferata, fundamentarea BVC 2015 cu sumele necesare recuperarii drepturilor salariale pierdute de lucratorii ceferisti, aplicarea unei politici de personal la Societatea de Marfa care sa reflecte derularea contractelor comerciale in conditii optime, imbunatatirea conditiilor de munca si acordarea dreptului consacrat de calatorie gratuita pe calea ferata pentru salariatii feroviari, precum si a membrilor acestora de familie , va conduce inevitabil la intreruperea activitatii pe intreaga retea feroviara.

Bucuresti, 15.12.2014.

N O T A I N F O R M A T I V A 11 DECEMBRIE 2014

12 dec. 2014
NOTA INFORMATIVA

La data de 10 decembrie 2014, la solicitarea oficiala a organizatiilor sindicale feroviare adresata Ministrului Transporturilor, a avut loc o intalnire de analiza a evolutiei solutionarii problemelor ridicate la precedenta intalnire organizata la Ministerul Transporturilor, si care pana in momentul de fata nu si-au gasit rezolvabilitatea.

Pe agenda de lucru a sedintei s-au regasit urmatoarele teme:
- Aprobarea modificarilor aduse bugetului de venituri si cheltuieli al SNTFM ’’CFR Marfa’’ SA in sensul majorarii fondului de salarii cu 2,4 %, care sa permita cresterea salariilor si la aceasta societate, dupa cum a fost convenit.
- Lamurirea aspectelor legate de aplicarea acordului incheiat la nivelul Companiei Nationale de Cai Ferate ’’CFR’’ SA, in sensul acordarii unei clase de salarizare salariatilor companiei in cursul anului 2014.
- Acordarea dreptului de calatorie gratuita pe calea ferata salariatilor feroviari si membrii acestora de familie, incepand cu 01.01.2015.
- Consultarea partenerilor sociali la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de cale ferata si filialelor acestora pentru anul 2015, in sensul incheierii contractelor colective de munca.
Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial a fost reprezentata la intalnire de d-l Fratica Gheorghe – Presedinte, d-l Mare Grigore – Primvicepresedinte si d-l Epure Marian – Vicepresedinte.
Din partea Ministerului Transporturilor nu a participat nicio persoana cu functie de decizie, motivandu-se ca ’’toata lumea este prinsa cu diverse probleme’’ !!!
In realitate, din informatiile pe care le detinem, ministrul transporturilor nu a fost informat in legatura cu solicitarea federatiilor sindicale, la sedinta fiind prezent doar un sef de cabinet. In aceste conditii, discutiile au fost minimale si sterile fara a se putea pune concluzii pe problemelor ridicate, probleme fata de care s-au dat asigurari din partea Ministerului Transporturilor ca vor fi solutionate in cursul anului 2014 !
Asadar, problemele vitale ale salariatilor feroviari, enuntate de organizatiile sindicale tuturor decidentilor din Ministerul Transporturilor, Ministerul Finantelor Publice si Ministerului Muncii, Familiei, Solodaritatii Sociale si Persoanelor Varstnice, pe tot parcursul anului 2014, treneaza inca in solutionare.
In cursul saptamanii viitoare organizatiile sindicale feroviare vor comunica membrilor de sindicat si mass-mediei starea actuala a parteneriatului dezvoltat la nivelul necesitatilor de solutionare a problemelor salariatilor feroviari, precum si riscul nesolutionarii acestora.


PRESEDINTE
Gheorghe Fratica

Adresa MT 28 aug 2014

08 sep. 2014
In data de 09 septembrie 2014 va avea loc o intalnire intre conducerea Ministerului Transporturilor - Domnul Ministru Ioan Rus si reprezentantii principalelor federatii sindicale din transportul feroviar.
Temele discutiilor le gasiti in adresa atasata.

Adresa Guvernul Romaniei

04 iul. 2014

Ministrul Transporturilor, Dan Sova, aflat la Cluj Napoca dupa o intalnire organizata de Sindicatul Libertatea CF Cluj cu salariatii de la calea ferata a declarat

10 mai. 2014
Dan Sova a declarat, sambata, la Cluj-Napoca, intr-o conferinta de presa, ca reducerea numarului de angajati care trebuie concediati de la CFR Marfa este posibila dupa ce incasarile si cifra de afaceri a companiei au crescut.

"Exista o discutie privind concedierea a 2.500 de angajati de la CFR Marfa, a fost o cerinta a FMI. Intre timp, au intervenit o serie de schimbari in structura CFR Marfa, le-au crescut incasarile si cifra de afaceri si se afla in fata a trei licitatii importante.

Ideea este ca ar fi posibil sa intram intr-un program prin care sa concediem doar 1.400 de angajati din 2.500, am salva 1.100 de oameni de la concediere daca vor fi castigate oricare dintre contractele de licitatie. Vom merge in iunie in fata FMI, vom prezenta noile cifre si vom incerca sa obtinem o derogare de la concedierea a 2.500 de oameni, raspunsul sigur va fi dupa ce vom negocia cu FMI", a declarat Sova.

Potrivit acestuia, la discutiile de la inceputul lunii iunie cu FMI, a cerut sa fie prezenti si reprezentanti ai sindicatelor, pentru a fi o transparenta totala.

Dan Sova a afirmat ca in urma grevei spontane din luna aprilie a angajatilor de pe calea ferata, care a afectat circulatia trenurilor, a reusit ca, in urma unor negocieri, sa stabileasca o majorare salariala.

"La CFR Calatori si la CFR Infrastructura vom acorda o majorare salariala de 2,4 la suta, iar dupa o rectifcare bugetara va avea loc o crestere si la CFR Marfa, tot cu 2,4 la suta. De asemenea, se analizeaza posibilitatea ca in octombrie sa aiba o noua crestere salariala de 4-5 la suta pentru angajatii cai ferate¬, a spus Ministrul Transporturilor
 

Comunicat 26 aprilie 2014

26 apr. 2014
 Avand in vedere ca, negocierile pentru semnarea noilor contracte colective de munca au esuat si pentru a nu afecta drepturile salariale (de ex. spor ore festive, acordarea de zile libere platite, etc.) ale angajatilor CFR, s-a gasit solutia de a semna cate un acord cu administratiile CN CFR SA, si CFR Calatori pe o perioada de trei luni. Prezentul acord se aplica numai membrilor organizatiilor sindicale care au semnat .
Aceasta varianta asigura cresterea cu 2% la salariu de baza, evita pierderile suplimentare de venituri ce rezulta din incetarea contractelor colective de munca si da dreptul la continuarea negocierilor pentru incheierea contractelor colective de munca cu etapa a doua de crestere a veniturilor pana la 10 %, cu conservarea dreptului de declansare a conflictelor de munca si ajungerea la greva generala in cazul in care la rectificarea bugetara din perioada urmatoare nu vor fi prevazute sumele necesare  pentru acoperirea integrala a solicitarilor de crestere a veniturilor salariatilor feroviari cu 10 % pe anul 2014.

INFORMARE

24 apr. 2014
Informare cu privire la intalnirea dintre conducerea Ministerului Transporturilor si federatiile sindicale din sectorul feroviar din data de 23 aprilie 2014

Hristos a înviat!

18 apr. 2014
 Sfintele Sărbători de Paste să vă aducă linişte în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire şi puterea de a dărui şi ajuta semenii. Paste Fericit!

Biroul Executiv al FNFM/C

Notificare intentie de concedieri colectiva CFR Marfa

13 apr. 2014
 

C O M U N I C A T - 13 aprilie 2014

13 apr. 2014

                              C O M U N I C A T

Marti, 15.04.2014, organizatiile sindicale representative din calea ferata se vor intalni cu Ministrul Transporturilor – dl. Dan Coman Sova si reprezentantii Ministerului de Finante.

La aceasta intalnire delegatia Federatiei Nationale Feroviare M/C va reitera principalele probleme existente in domeniul feroviar care necesită rezolvare imediată.
 -  Respingerea categorica a intentiei Societatii de Transport Feroviar de Marfa de concediere a 2500 de salariati, masura care aplicata va conduce inevitabil la imposibilitatea de onorare a contractelor aflate in derulare.
- Gasirea de solutii pentru finalizarea negocierilor pentru incheierea si inregistrarea contractelor colective de munca care sa asigure recuperarea drepturilor salariale suspendate precum si o crestere salariala care sa acopere evolutia preturilor din ultimii 6 ani.
-   Acordarea dreptului gratuit de calatorie pe calea ferata, salariatilor feroviari si membrilor acestora de familie.
-   Identificarea solutiilor de ameliorare si imbunatatire a conditiilor de munca asigurate salariatilor feroviari la locurile de munca,
- Reluarea discutiilor in scopul promovarii legii privind Statutul personalului feroviar.

Conducerea Federaţiei Nationale Feroviare M/C îşi exprimă pe această cale totala deschidere către dialog şi negociere, dar atrage atenţia conduceri Ministerului Transportului că nu va accepta transformarea sectorului feroviar in interese obscure pentru uni, că va milita pentru creşterea veniturilor salariale ale tuturor angajaţilor din sistem şi că nu va admite nici un derapaj în ceea ce priveşte menţinerea locurilor de muncă ale membrilor săi.

                               Presedinte

                        Fratica Gheorghe

Proces verbal intalnire CFR Marfa

09 apr. 2014

Comunicat de presa al federatiilor sindicale

09 apr. 2014

Adresa Ministerul Transporturilor

01 apr. 2014

COMUNICAT 25.03.2014

28 mar. 2014
La data de 25 martie 2014, la invitatia Ministerului Transporturilor, a avut loc o reuniune de lucru intre conducerea Ministerului Transporturilor si federatiile sindicale din sectorul feroviar.
Ministerul Transporturilor a fost reprezentat de d-l Dan-Coman Sova – Ministrul Transporturilor, d-l George Buruiana – Consilier si d-l Claudiu Dumitrescu – Director Directia Feroviara. Din partea Companiei de Cai Ferate CFR SA au fost prezenti la intalnire d-l Ionel Voicu – Director General si d-l Viorel Scurtu – Director General Adjunct. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa CFR MARFA SA a fost reprezentata de d-l Pavel Barculet – Director General, iar Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR Calatori SA a fost reprezentata de d-l Valentin Dorobantu – Director General si d-na Cintia Chinde – Director Directia Comerciala. De asemenea, la intalnire a participat d-l Gelu Dae – Director General Autoritatea Feroviara Romana.
Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial a fost prezenta la intalnire cu urmatorii reprezentanti : Gheorghe Fratica – Presedinte, Viorel Istrate – Secretar General, Grigore Mare – Primvicepresedinte si Liviu Stanciu – Vicepresedinte.
In deschiderea discutiilor, d-l ministru Dan-Coman Sova a precizat ca, la nivelul ministerului se deruleareza o serie de intalniri cu toate partile implicate in dialogul social tripartit pentru identificarea tuturor problemelor de natura administrativa, in scopul elaborarii unui document comun care sa solutioneze problematica existenta pe toate modurile de transport.
Reprezentantii Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial prezenti la intalnire au precizat ca problematica generala cu care se confrunta sectorul feroviar a fost enuntata in ultimii ani, in nenumarate randuri, fiind inaintata in scris tuturor forurilor decidente ( Guvernului Romaniei, Senatului Romaniei, Camerei Deputatilor, Ministerului Transporturilor, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii, etc.), demersurile facute negasindu-si rezonanta in rezultate pozitive.
In cadrul discutiilor, reprezentantii Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial au avansat urmatoarele probleme prioritare:
1). Respingerea categorica a intentiei Societatii de Transport Feroviar de Marfa de concediere a 2500 de salariati, masura care aplicata va conduce inevitabil la imposibilitatea de onorare a contractelor aflate in derulare.
2). Aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, masura necesara functionarii uniatilor feroviare, dar si finalizarii negocierilor pentru incheierea si inregistrarea contractelor colective de munca.
3). Acordarea mandatului conducerilor executive ale unitatilor de cale ferata pentru negocierea si incheierea contractelor colective de munca care sa asigure recuperarea drepturilor salariale suspendate precum si o crestere salariala care sa acopere evolutia preturilor din ultimii 6 ani.
4). Acordarea dreptului gratuit de calatorie pe calea ferata, salariatilor feroviari si membrilor acestora de familie.
5). Identificarea solutiilor de ameliorare si imbunatatire a conditiilor de munca asigurate salariatilor feroviari la locurile de munca.
6). Reluarea discutiilor in scopul promovarii legii privind Statutul personalului feroviar.
In considerarea problemelor ridicate, d-l ministru Dan-Coman Sova a solicitat conducerilor unitatilor de cale ferata o fundamentare a pierderilor salariale inregistrate in ultimii 6 ani, precum si materiale din care sa rezulte situatia la zi si propuneri pentru solutionarea problemelor ridicate de organizatiile sindicale, apreciind ca fiind necesara o noua intalnire in cel mai scurt timp.

PRESEDINTE
Gheorghe Fratica
Adresa MT privind infrastructura feroviara neinteroperabila

04 feb. 2014

Comunicat al Ministerului Transporturilor privind inlocuirea Consiliului de Administratie al CNCFR S.A.

10 ian. 2014
 

Ministerul Transporturilor a înlocuit Consiliul de Administrație de la CFR S.A. din cauza managementului defectuos, care a afectat situația financiară a companiei. 

Adunarea Generală a Acţionarilor CFR SA a numit un nou Consiliu de Administraţie din care fac parte Ovidiu Petrişor Artopolescu, membru al Consiliului de Supraveghere al Transelectrica, Ovidiu Puţura, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, Victor Cionga, managing partner la AZ Capital Advisors, Florin Luca, consultant financiar, George Ciobănaşu, auditor financiar.
Aceştia au fost evaluaţi şi validaţi de consorţiul de consultanţi alcătuit din PriceWaterhouseCoopers, George Butunoiu Group şi David & Baias,


Legea nr. 263/2010

19 dec. 2013

Atasat Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificarile si complectarile ulterioare in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in grupa I de munca anterior datei de 01 aprilie 2001.

PROTOCOL 17.12.2013

17 dec. 2013
Inchiat intre administratie si reprezentantii organizatiilor sindicale in vedera stabilirii modalitatii de utilizare a fondului de 2 % la C.N.C.F.R. - CFR - S.A.

ADRESA CFR INFRASTRUCTURA, CFR CALATORI, CFR MARFA, MINISTERUL TRANSPORTURILOR

11 dec. 2013

Ministrul Transporturilor, Ramona Manescu, a declarat duminica, la Realitatea TV

24 nov. 2013
Ministrul Transporturilor, Ramona Manescu, a declarat duminica, la Realitatea TV, ca prima linie de mare viteza pe care ministerul sau o are in vedere pentru dezvoltarea CFR Calatori este Bucuresti-Constanta, care, potrivit ministrului, "se va uni cu tronsonul de la granita cu Ungaria spre Constanta". Intrebata daca Romania va avea linii potrivite pentru trenuri de mare viteva (TGV), ministrul a raspuns: "Sigura ca da. Prima linie de mare viteza pe care o avem in program este cea spre Constanta - Bucuresti - Constanta - care sigur ca se va uni cu tronsonul de la granita cu Ungaria spre Constanta." Ministrul a precizat, la observatia ca in cazul asta nu va mai dura 6 ore un drum cu trenul de la Bucuresti la Constanta, ca in realitatea nu se fac 6 ore ci, dupa reabilitatea liniei de cale ferata pe tronsonul in discutie, distanta este parcursa in 2 ore jumatate. Manescu, despre privatizarea CFR Marfa, despre capusarea de la companiile de stat si despre managementul privat In ceea ce priveste privatizarea esuata de la CFR Marfa, Ramona Manescu a aratat ca Guvernul a agreat o noua procedura de privatizare care " trebuie sa fie una de succes, ca atare trebuie sa facem lucrurile temeinic, sa ne uitam unde am gresit, sa nu mai gresim, sa fie o procedura transparenta, sa fie o procedura prin care trebuie sa avem suficient de mult timp sa realizam portofoliul, mapa de prezentare a companiei." Ministrul a aratat ca, in prima etapa, este obligatorie viabilizarea economica a CFR Marfa pentru ca "este putin probabil ca, privatizand o companie pe pierdere sau privatizand o companie a carei valoare scade, statul sa castige ceva". "Eu personal as prefera intai sa viabilam aceasta companie, sa nu mai aiba pierderi, sa inceapa sa mearga pe profit, sa isi recapete pozitia pe care a avut-o pe piata si abia dupa aceea vedem care este cea mai buna metoda de privatizare, ce ne ajuta cel mai mult si din ce castigam mai bine", a declarat Ramona Manescu. Intrebata despre capusarea de la companiile de stat, ministrul si-a manifestat speranta ca acest fenomen poate fi oprit, o actiune ce necesita cooperare din partea managementului privat al companiilor. "Imi doresc ca managerii privati sa se concentreze cu precadere, si le-am cerut asta foarte clar, sa se concentreze pe eficientizarea companiilor, sa gasesca solutii concrete prin care aceste companii pot redeveni performante, competitive din punct de vedere economic. Sa nu mai vina cu solutii de disponibilizari, de vanzari de vagoane, de vanzari la fier vechi", a declarat ministrul Transporturilor. Ministrul Manescu a subliniat ca nu este de acord cu propunerea de disponibiliza oameni de la CFR Marfa - companie care ar urma sa renunte la 2.500 de angajati in 2014 - aratand ca, "in momentul acesta, un management privat performant, si nu vobesc numai de CFR Marfa, ci de toate companiile, ar trebui in primul rand sa se concentreze pe a creea pentru compania respectiva o balanta intre cheltuieli si venituri si asta sa o faca prin reducerea cheltuielilor operationale, pentru ca sunt cheltuieli operationale care sunt reduse fara sa fie disponibilizari." "Sindicatele, pe buna drepate, mi-au spus: 'dna ministru, acum multi ani, cand era o singura companie, functiona cu 2 directori si toate lucrurile functionau. S-au spart lucurile. Bine, s-au spart, dar de ce la fiecare companie avem acum cate 10 directori, 7 mii de sefi de serviciu, tot felul de sefi de birou, si tot tehnicul trebuie dat afara? Adica tot oamenii care muncesc trebuie dati afara.' Si oamenii au dreptate", a afirmat ministrul Transporturilor. Manescu a precizat ca managementul privat are datoria de a a gasi solutii, "sa gaseasca contracte, sa nu mai dea contracte preferential, sa dea contracte care sa avantajeze compania, nu companiile competitoare de pe piata, sunt foarte multe lucruri pe care le pot face. Eu asa inteleg managementul privat. De aceea am adus managementul privat, ca sa putem sa performama, nu ca sa putem sa ingropam defintiv companiile de stat". Intrebata daca este multumita de managementul actual de la CFR Marfa, Ramona Manescu a raspuns: "Nu, nu sunt multumita. Nu sunt multumita de managementul privat in general, la nicio companie, dar sper sa se imbunatateasca situatia."
http://revistapresei.hotnews.ro/stiri-radio_tv-16065766-ramona-manescu-prima-linie-mare-viteza-care-avem-program-este-bucuresti-constanta.htm

COMUNICAT 21 NOIEMBRIE 2013

22 nov. 2013
Federatiile Sindicale din Transporturile Feroviare

COMUNICAT

Federatiile sindicale din transporturile feroviare protestează din cauza gestionării dezastruoase a sistemului feroviar din România sub actuala guvernare.

Toate solicitările si sesizările noastre, făcute cu scopul de a determina conducerea Ministerului Transporturilor si a Guvernului României de a rezolva corect si rapid problemele serioase cu care se confruntă calea ferată, au avut ca rezultat numai promisiuni făcute, fără a fi ulterior fructificate prin actiuni concrete de rezolvare a problemelor ridicate.

Înghetarea salariilor, situatie care se mentine de 5 ani de zile, reducerea continua a dimensiunilor infrastructurii feroviare si a serviciilor feroviare oferite populatiei, procedurile profund defectuase, netransparente si pripite folosite la privatizarea CFR Marfă, precum si intentia de a concedia din nou între 5000 si 9000 de salariati din unitătile feroviare, demonstrează incapacitatea conducerii Ministerului Transporturilor si a managementului “privat” al societătilor, plătit gras din fonduri publice, de a asigura o functionare decentă a sistemului feroviar din România.

Bugetele de venituri si cheltuieli propuse pentru anul 2014 instrumentează dezastrul în calea ferată prin faptul că din nou se încearcă reorganizarea societătilor pe spinarea salariatilor, prin reducerea locurilor de muncă si fără a implementa nici o măsură pentru cresterea veniturilor unitătilor, pentru îndeplinirea corectă a obligatiilor statului roman fată de sistemul feroviar. În schimb cresc substantial si fără nici o logică, indemnizatiile membrilor consiliilor de administratie si ai adunărilor generale ale actionarilor la societătile feroviare.

Conducerea ministerului nu a reusit să rezolve nici problema simplă a refacerii drepturilor de călătorie a personalului feroviar pe calea ferată, pentru rezolvarea căreia nu este nevoie de nici un efort financiar.

Salariatii reprezentati de federatiie sindicale din transporturile feroviare nu mai pot tolera amânarea la nesfârsit a unor măsuri corecte de redresare a unitătilor feroviare si atrag atentia Guvernului României si Ministerului Transporturilor ca această stare poate genera grave conflicte sociale în sistemul feroviar.


Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial
Presedinte, Gheorghe Fratica


Federatia Mecanicilor de Locomotiva din Romania
Presedinte, Iulica Mantescu


Federatia Nationala Drum de Fier
Presedinte, Florin Dobrescu


Federatia Nationala Elcatel
Presedinte, Paul Moraru


Federatia Sindicatelor Ramurii Vagoane
Presedinte, Constantin Buhac


Bucuresti, 21 noiembrie 2013

INTALNIRE LA MINISTERUL TRANSPORTURILOR

03 nov. 2013
 La solicitarea Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial, in data de 31 octombrie 2013, a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor o intalnire de lucru cu conducerea Ministerului Transporturilor.
La aceasta intalnire a participat ministrul transporturilor Ramona Manescu si secretarii de stat Manuel Donescu si Nicusor Buica.
Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial a fost reprezentata de Gheorghe Fratica – presedinte, Viorel Istrate – secretar general, Grigore Mare – primvicepresedinte, Liviu Stanciu – vicepresedinte cu problematica sociala, Victoras Gheorghe – vicepresedinte ramura calatori, Ion Cazacu – primvicepresedinte Federatia Sindicatelor Ramurii Vagoane si Nicolae Ghita – secretar general Federatia Sindicatelor Reparatorilor de Locomotive.
La solicitarea Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial, la intalnire au participat si reprezentantii Federatiei Nationale Drum de Fier, precum si cei ai Federatiei Mecanicilor de Locomotiva din Romania.
Pe agenda de lucru a intalnirii s-au regasit urmatoarele teme:

- Revenirea, incepand cu anul 2014, la veniturile salariale inregistrate in anul 2009, venituri salariale care au fost diminuate prin suspendarea unor drepturi salariale ca urmare a efectelor crizei economice mondiale ;
- Promovarea de urgenta a unui act normativ privind eliminarea restrictiilor referitoare la dreptul consacrat de calatorie gratuita pe calea ferata a salariatilor feroviari si membrii acestora de familie, precum si pensionarii proveniti din sistemul feroviar si membrii acestora de familie pentru anul 2014 ;
- Adoptarea in regim de urgenta a Legii privind Statutul personalului feroviar ;
- Consultarea reala a partenerilor sociali la elaborarea si fundamentarea planurilor de reorganizare si restructurare a unitatilor de cale ferata menite sa conduca la echilibrarea economico-financiara dar si la sustinerea locurilor de munca ;
- Consultarea reala a partenerilor sociali la elaborarea si fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli, potrivit legii ;
- Eliminarea masurii fiscale de impozitare a permiselor de calatorie si permiselor scolare pentru copii salariatilor feroviari cuprinsi in sistemul de invatamant ;
- Elaborarea proiectelor de reabilitare a infrastructurii publice feroviare si a celor referitoare la achizitia de material rulant destinat transportului feroviar de pasageri si marfuri in perspectiva exercitiului financiar 2014 – 2020 al Uniunii Europene si asigurarea resurselor de cofinantare a acestor proiecte la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de cale ferata, aferente anului 2014 ;
- Finantarea corespunzatoare a activitatilor de mentenanta a infrastructurii publice feroviare care sa permita mentinerea acesteia in parametrii tehnici proiectati si circulatia trenurilor in conditii de siguranta a circulatiei ;


- Asigurarea compensatiilor corespunzatoare diferentelor dintre tarifele practicate si costurile reale de transport in transportul feroviar de pasageri, precum si plata in parametri de timp optimi a prestatiilor efectuate de SNTFC CFR Calatori SA catre categoriile de calatori beneficiare de reduceri de tarife ;
- Stingerea datoriei istorice a SNTFC CFR Calatori SA catre CNCF CFR SA privind plata taxei de utilizare a infrastructurii ;
- Renuntarea la reducerea programului de lucru cu o zi pe luna la CFR Calatori ;
- Identificarea de solutii pentru imbunatatirea portofoliului de clienti al SNTFM CFR Marfa si imbunatatirea nivelului de venituri ;
- Identificarea solutiilor privind aplicarea dispozitiilor OUG nr. 36/2013 pentru personalul feroviar in cazul in care se intentioneaza aplicarea de programe de reorganizare si restructurare ce pot atrage dupa sine disponibilizari de personal ;
- Adoptarea de masuri care sa conduca la imbunatatirea conditiilor de munca asigurate lucratorilor feroviari ;
- Securizarea planurilor de afaceri si a strategiilor operationale si de dezvoltare a unitatilor de cale ferata ;
- Efectuarea unei analize temeinice privind oportunitatea creerii cadrului legislativ necesar constituirii unei societati de tip holding pentru sectorul feroviar care sa includa CNCF CFR SA si filialele acesteia, SNTFC CFR Calatori SA si filialele acesteia, SNTFM CFR Marfa SA si filialele acesteia.

Referitor la subiectele aflate in discutie d-na ministru Ramona Manescu a apreciat ca fiind necesara structurarea acestora pe nivele distincte de solutionare, respectiv la nivel de minister si nivel de unitati de cale ferata.
De asemenea, oficialul Ministerului Transporturilor a apreciat ca fiind necesare intalniri periodice cu partenerii sociali pentru analiza stadiului solutionarii problemelor supuse dezbaterilor. In ceea ce priveste consultarea partenerilor sociali la elaborarea si fundamentarea planurilor de reorganizare si restructurare a unitatilor de cale ferata menite sa conduca la echilibrarea economico-financiara dar si la sustinerea locurilor de munca, respectiv la fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2014, s-a dispus formarea unor comisii de lucru formate din reprezentantii unitatilor de cale ferata, reprezentanti ai organizatiilor sindicale si ai Ministerului Transporturilor care sa analizeze evolutiile economico-financiare ale unitatilor de cale ferata si formularea de propuneri concrete pentru eficientizarea acestora. Primele reuniuni vor avea loc in zilele de 7 si 8 noiembrie 2013 pentru Compania Nationala de Cai Ferate « CFR » SA.
In ceea ce priveste revenirea la veniturile salariale inregistrate in anul 2009, ministrul transporturilor a apreciat ca fiind necesara o analiza in vederea asigurarii unei cresteri salariale care sa se reflecte in proiectele de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2014, dar si resursele necesare acoperirii drepturilor salariale castigate in instantele judecatoresti.
 De asemenea s-a promis de catre reprezentantii Ministerului Transporturilor ca se va renunta la reducerea programului de lucru cu o zi pe luna la CFR Calatori.
In referire la promovarea proiectului de Lege privind Statului personalului feroviar, ministrul transporturilor a apreciat ca fiind suficient luna decembrie pentru finalizarea proiectului. In acelasi timp solicitarile formulate de catre Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial si care comporta modificari sau elaborari de acte normative, acestea vor face obiectul analizelor la nivel de minister si avansarii pe circuitul legislativ.

Bucuresti, 01 noiembrie 2013.
PRESEDINTE
Gheorghe Fratica

Raspuns al CFR Marfa privind concedierile colective.

20 sep. 2013

Adresa Ministerului Transporturilor

13 sep. 2013
MINISTERUL   TRANSPORTURILOR


Doamnei  Ministru
Ramona Nicole  Manescu               Avand in vedere faptul ca notificarea intentiei SNTFM CFR MARFA SA, de a  efectua concedieri colective, a fost facuta fara respectarea dispozitiilor art. 69 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Codul muncii, va adresam rugamintea sa solicitati conducerii acestei societati retragerea proiectului de concediere colectiva cu scopul de a initia consultari cu privire la:

a) metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numarului de salariati  care vor fi concediati;
b) atenuarea consecintelor concedierii prin recurgerea la masuri sociale care vizeaza, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionala a salariatilor concediati.

            

Bucuresti,12.09.2013.

Cu stima,

PRESEDINTE
Gheorghe  Fratica

ATASAT RASPUNS NOTIFICARE CONCEDIERI COLECTIVE CFR MARFA

Notificare concedieri colective CFR Marfa

06 sep. 2013
Atasat notificare adresata federatiilor sindicale privind intentia CFR Marfa de a efectua cocedieri colective

RASPUNS M.T.

03 sep. 2013
Anexat raspuns al Ministerului Transporturilor referitor la solicitarea federatiilor sindicale din calea ferata.

ADRESA MINISTERULUI DE FINANTE PUBLICE PRIVIND UNELE CLARIFICARI LA PROIECTUL DE ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI REFERITOR LA RESTRANGEREA DREPTULUI GRATUIT DE CALATORIE PE CALEA FERATA

16 aug. 2013
MINISTERUL  FINANTELOR  PUBLICE

Viceprim-ministru
Ministrul  Finantelor Publice
D-l   Daniel  Chitoiu

Ministru delegat pentru buget
D-l  Liviu  Voinea


              Referitor la proiectul ordonantei de urgenta a guvernului privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, va adresam rugamintea sa ne precizati daca ati avut in vedere mentinerea si pentru anul 2014 a restrictiilor cuprinse la ART. II -  art. 19 lit. a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, astfel cum a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 283 / 14.12.2011, privind restrangerea dreptului gratuit de calatorie in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, drept stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, cu modificarile ulterioare.
              Mentionam ca restrictiile la care facem referire au fost mentinute pentru anul 2013 prin adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84 din 12 decembrie 2012, privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial 845 din 13 decembrie 2012.

Bucuresti, 16.08.2013.

Cu consideratie,

PRESEDINTE
Gheorghe  Fratica

ANUNT

14 aug. 2013
Guvernul acordă încă o zi liberă pentru bugetari, vineri 16 august, după cea legală de joi, pentru Adormirea Maicii Domnului. Decizia a fost anunţată de premierul Victor Ponta în şedinţa de Guvern de miercuri.


'O să adoptăm astăzi Hotărârea de Guvern ca vineri să fie zi liberă, care, sigur, se va recupera într-una din sâmbetele următoare. Faptul că oamenii sărbătoresc mâine Sfânta Maria este totuşi o sărbătoare foarte mare nu doar pentru ortodocşi, ci şi pentru catolici,  a spus Ponta, în debutul şedinţei de Guvern.

NOTA

06 aug. 2013
In data de 31.07.2013 o delegatie din conducerea FNFMC  formata din Fratica Gheorghe, Istrate Viorel, Mare Grigore s-au intalnit cu dnul Prim- Ministru Victor Ponta. Au purtat discutii cu privire la:
• Stoparea proceduri de privatizare a CFR Marfa;
• Necesitatea unui program de administrare a CFR Marfa;
• Modificarea politici de tarifare si simplificarea procedurilor de inchiere a contractelor de transport;
• Program de modernizare material rulan la CFR Calatori;
• Alocarea necesarului de subventie la CFR Calatori;
• Program de reabilitare a infrastructuri feroviare;
• Absortia fondurilor europene;
• Reintregirea drepturilor perdute de salariatii de la calea ferata;
• Oportunitatea creerii cadrului legislativ necesar constituirii unei societati de tip holding pentru sectorul feroviar.

Adresa inaintata Guvernului Romaniei

30 iul. 2013

NOTA INFORMATIVA

26 iul. 2013
          5000  de sindicaliști membri ai, Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial, Federatiei Nationale a Sindicatelor din Transporturi „ELCATEL”, Federatiei Mecanicilor de Locomotiva din Romania,  Federatiei Nationale „Drum de Fier” (FNDF) și ai Federatie Sindicatelor Ramura Vagoane au participat la mitingul feroviar organizat în București în fața Ministerului Transporturilor și în fața Guvernului României.
         Organizarea mitingului de protest se inscrie in calendarul actiunilor de protest hotarate in comun de cele cinci federatii sindicale si este determinata de:
- privatizarea defectuoasa si lipsita de transparenta a SNTFM CFR Marfa SA ;
- intentia managementului SNTFM CFR Marfa SA de a reduce programul de lucru de la 5 la 4 zile pe saptamana cu diminuarea corespunzatoare a veniturilor salariatilor ;
- intentia de concedieri colective in sectorul feroviar ;
- necesitatea corelarii salariilor cel putin cu indicele de inflatie ;
- nealocarea sumelor bugetate in valoare de 850 mil. lei, necesare activitatilor de mentenanta a infrastructurii publice feroviare care sa permita mentinerea acesteia in parametrii tehnici proiectati si circulatia trenurilor in conditii de siguranta a circulatiei ;
- nealocarea resurselor necesare reabilitarii si modernizarii infrastructurii publice feroviare prin alocatii de la bugetul statului, printr-o bugetare multianuala care sa asigure cel putin diferenta dintre veniturile companiei si costurile reale de administrare ;
- nealocarea sumelor prevazute in acordul cu BERD privind investitiile anuale in infrastructura publica feroviara in valoare de 150 mil. lei ;
- neasigurarea compensatiilor corespunzatoare diferentelor dintre tarifele practicate si costurile reale de transport cu peste 350 mil. lei, ceea ce a determinat acumularea de arierate si imposibilitatea de plata a acestora ;
- neplata prestatiilor efectuate de SNTFC CFR Calatori SA catre categoriile de calatori beneficiare de reduceri de tarife, in  valoare de peste 150 mil. lei, ceea ce a condus la acumularea de datorii catre furnizori ;
- restrictionarea dreptului consacrat de calatorie gratuita pe calea ferata a salariatilor feroviari si membrii acestora de familie, precum si pensionarii proveniti din sistemul feroviar si membrii acestora de familie ceea ce a condus la o diminuare a veniturilor SNTFC CFR Calatori SA cu peste 22 mil. lei ;
- necuprinderea in contractul de privatizare a CFR Marfa a pachetului social care sa cuprinda masuri active de protectie a salariatilor postprivatizare.

         Subfinantarea sistematica a sectorului feroviar romanesc a generat  degradarea generala a transportului pe cale ferata din Romania, cat si scaderea nivelului de trai al salariatilor .
         O delegatie a sindicatelor feroviare formata din  Fratica Gheorghe, Istrate Viorel, Mare Grigore, Mantescu Iulian , Dobrescu Florin, Buhac Constantin, Moraru Paul au depus o petitie si au purtat discutii cu privire la revendicarile mitingului de protest,  cu  dna Doina Pana – ministru delegat  pentru dialog social, Ghibu Cristian - secretar de stat in Ministerul Transporturilor, Buica Nicu - secretar de stat in Ministerul Transporturilor si un consilier al prim ministrului.

PROGRAM DESFASURARE MITING PROTEST DIN 25 IULIE 2013

22 iul. 2013
Va transmit  programul de desfasurare al mitingului de protest din data de 25 iulie 2013, convenit in comisie la nivelul Primariei Generale a Municipiului Bucuresti.
- 10.00. – 11.00.   MITING DE PROTEST IN PARCUL DIN FATA  MINISTERULUI TRANSPORTURILOR.
- 11.00. – 11.45.   MARS  MINISTERUL TRANSPORTURILOR – PIATA VICTORIEI.
- 11.45. – 12.15.   MITING PROTEST IN FATA GUVERNULUI ROMANIEI.
- 12.15. – 12.30.   ELIBERAREA PIETEI  VICTORIEI.
- 12.30. – 13.30.   DEFLUIREA PARTICIPANTILOR CATRE GARA DE NORD.

PICHETARE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

20 iul. 2013
                   In perioada 15 – 19 iulie 2013, Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial, Federatia Mecanicilor de Locomotiva din Romania, Federatia Nationala Drum de Fier si Federatia Sindicatelor Ramurii Vagoane, organizatii sindicale care reprezinta interesele a 90% din salariatii feroviari, au organizat o actiune de pichetare a Ministerului Finantelor Publice. In aceasta perioada la sediul Ministerului Finanțelor Publice, delegația protestatarilor a purtat discuții cu ministrul delegat pentru Buget -  Liviu Voinea , secretarul de stat in Ministerul Finanțelor - Gheorghe Gherghina, secretarul de stat in Ministerul Transporturilor -  Nicu Buică,  secretarul general al  Ministerului Finantelor - Ciprian Badea și cu Alina Toma - director al Direcției de programare bugetară în sectorul economic și alți reprezentanți ai conducerii Ministerului Finanțelor și Ministerului Transporturilor.

TUTUROR MEMBRILOR DE SINDICAT

18 iul. 2013
TUTUROR MEBRILOR DE SINDICAT AI ORGANIZATIILOR COMPONENTE ALE FEDERATIEI NATIONALE FEROVIARE MISCARE COMERCIALIn data de 25 iulie 2013, Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial, Federatia Mecanicilor de Locomotiva din Romania, Federatia Nationala Drum de Fier, Federatia Sindicatelor Ramurii Vagoane si Federatia Sindicatelor din Transporturi Elcatel, organizeaza un miting de protest in Bucuresti actiune sindicala la care sunt asteptati sa participe cel putin 5.000 de feroviari.

Document anexat

Minuta la Ministerul Transporturilor

07 iul. 2013
Minuta
Privind discutiile dintre conducerea Ministerul Transporturilor si reprezentantii sindicatelor din societatile de la calea ferata.

Anexat document

COMUNICAT

05 iul. 2013
TUTUROR MEBRILOR DE SINDICAT AI ORGANIZATIILOR COMPONENTE ALE FEDERATIEI NATIONALE FEROVIARE MISCARE COMERCIAL                   In perioada 15 – 19 iulie 2013, Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial, Federatia Mecanicilor de Locomotiva din Romania, Federatia Nationala Drum de Fier si Federatia Sindicatelor Ramurii Vagoane, organizatii sindicale care reprezinta interesele a 90% din salariatii feroviari, organizeaza o actiune de pichetare a Ministerului Finantelor Publice.
            Actiunea sindicala de pichetare este determinata de subfinantarea cronica a sectorului feroviar generata prin :

- nealocarea sumelor bugetate in valoare de 850 mil. lei, necesare activitatilor de mentenanta a infrastructurii publice feroviare care sa permita mentinerea acesteia in parametrii tehnici proiectati si circulatia trenurilor in conditii de siguranta a circulatiei ;
- nealocarea resurselor necesare reabilitarii si modernizarii infrastructurii publice feroviare prin alocatii de la bugetul statului, printr-o bugetare multianuala care sa asigure cel putin diferenta dintre veniturile companiei si costurile reale de administrare ;
- nealocarea sumelor prevazute in acordul cu BERD privind investitiile anuale in infrastructura publica feroviara in valoare de 150 mil. lei ;
- neasigurarea compensatiilor corespunzatoare diferentelor dintre tarifele practicate si costurile reale de transport cu peste 350 mil. lei, ceea ce a determinat acumularea de arierate si imposibilitatea de plata a acestora ;
- neplata prestatiilor efectuate de SNTFC CFR Calatori SA catre categoriile de calatori beneficiare de reduceri de tarife, in  valoare de peste 130 mil. lei, ceea ce a condus la acumularea de datorii catre furnizori ;

- restrictionarea dreptului consacrat de calatorie gratuita pe calea ferata a salariatilor feroviari si membrii acestora de familie, precum si pensionarii proveniti din sistemul feroviar si membrii acestora de familie ceea ce a condus la o diminuare a veniturilor SNTFC CFR Calatori SA cu peste 22 mil. lei ;
- necuprinderea in contractul de privatizare a CFR Marfa a pachetului social care sa cuprinda masuri active de protectie a salariatilor, postprivatizare.

         Subfinantarea sistematica a sectorului feroviar romanesc a generat  degradarea generala a transportului feroviar din Romania, cat si scaderea continua a nivelului de trai al salariatilor feroviari.


05.07. 2013.

PRESEDINTE

Fratica Gheorghe


ANEXAT ADRESA GUVERNULUI ROMANIEI

Minuta

18 iun. 2013

Intalnire inre reprezentantii MT si reprezentantii FNFMC si FML DIN 18.06.2013.

Minuta intalniri anexata

Proces verbal

18 iun. 2013
Ca urmare a convocarii de catre administratia SNTFC CFR Calatori a organizatiilor sindicale reprezentative s-a intocmit procesul verbal anexat.

PROTOCOL

12 iun. 2013

In baza invitatiei conducerii companiei, reprezentanti administratiei CNCFR SA  si reprezentantii organizatiilor sindicale semnatare a CCM s-au intalnit in vederea discutarii posibilitatii de esalonare la plata a drepturilor de natura salariala neacordate si obtinute in instanta.

Anexat protocol.

Adresa inaintata conduceri SNTFC CFR CALATORI

17 mai. 2013
Recentele masuri adoptate de SNTFC CFR Calatori SA, cu privire la anularea unor trenuri de calatori pe anumite relatii de circulatie, au produs si produc in continuare nemultumiri majore in randul calatorilor si a personalului feroviar, care prin natura serviciului sunt dependenti de naveta cu trenul la si de la locul de munca, nemultumiri care sunt reflectate in nenumarate reclamatii inregistrate in ultima perioada la nivelul STFC 1 – 8.

Document anexat.

ADRESA COMUNA A FEDERATIILOR DIN TRANSPORTUL FEROVIAR INAINTATA M.T.I.

17 mai. 2013

COMUNICAT M.T.

17 mai. 2013
Ministerul Transporturilor anunță că următorul termen pentru depunerea documentaţiei de participare la procedura de precalificare pentru privatizarea SNTFM CFR MARFĂ este data de 23 mai 2013, ora 13.00. Termenul final pentru deschiderea ofertelor şi desemnarea ofertantului câştigător rămâne 20 iunie 2013, conform angajamentelor stabilite cu Fondul Monetar Internaţional.

În urma informării organismelor financiare asupra rezultatului primei proceduri de precalificare, care a avut ca rezultat respingerea documentaţiilor depuse, în formă incompletă, de către cei trei potenţiali investitori la această procedură, Ministerul Transporturilor a reluat procedura de precalificare prin stabilirea şi publicarea noilor termene necesare pentru achiziţionarea dosarului de prezentare şi pentru participarea la următoarele etape ale procesului de privatizare.

Dosarul de prezentare şi de participare la noua procedură de precalificare poate fi achiziţionat începând de joi, 16 mai 2013, ora 14.00, de către toţi potenţialii investitori interesaţi, iar termenul limită pentru depunerea documentaţiei fiind 23 mai 2013, ora 13.00.

În data de 23 mai 2013, începând cu ora 14.00, Comisia de Privatizare va deschide plicurile cu documentele de participare, va verifica documentaţiile depuse şi va întocmi lista scurtă cu potenţialii investitori calificaţi în etapa următoare.

Pentru etapa de negociere pe bază de oferte preliminare şi neangajante, ofertele şi propunerile/comentariile potenţialilor cumpărători (înscrişi pe lista scurtă), asupra proiectului de contract de vânzare-cumpărare de acţiuni, se vor depune la sediul ministerului, în plic sigilat, până în data de 5 iunie 2013, ora 16.00.

Începând cu data de 6 iunie 2013, ora 10.00, Comisia de Privatizare va purta negocieri cu fiecare ofertant aflat pe lista scurtă, pe baza unei planificări ce se va afişa la sediul Ministerului Transporturilor.

Pentru participarea la licitaţia cu ofertă în plic, documentele trebuie depuse până cel târziu în data de 19 iunie, ora 12.00, acest termen fiind cel de decădere, iar în data de 20 iunie, ora 11.00, la sediul ministerului, Comisia de Privatizare va deschide plicurile depuse de către ofertanţii prezenţi şi va stabili câştigătorul licitaţiei.

Privatizarea CFR Marfă se realizează printr-o procedură de vânzare de acţiuni prin metode combinate cu criterii de precalificare, constând în negociere pe bază de oferte preliminare şi neangajante, urmată de licitaţie cu ofertă în plic pentru un pachet majoritar de 51% din capitalul social al Companiei.

Adresa inaintata SNTFC CFR Calatori

25 apr. 2013
Avand in vedere recenta pozitie adoptata SNTFC CFR Calatori in raport cu apartenenta sindicala a personalului societatii care detine functii de conducere, pozitie manifestata prin Directia Resurse Umane si transpusa in practica prin obligarea acestei categorii de personal de a completa diferite declaratii sub amenintarea pierderii locurilor de munca detinute, facem urmatoarele precizari:
Document anexat.

Comunicat MTI privind privatizare CFR Marfa.

20 apr. 2013
Mai multe termene ale licitaţie pentru privatizarea CFR Marfă, decalate; câştigătorul va fi anunţat pe 26 iunie.

Astfel, potrivit anunţului, documentele de precalificare se pot depune până la data de 8 mai, ora 16.00, faţă de 22 aprilie ora 16.00, cum a fost stabilit iniţial. Deschiderea documentelor va avea loc 9 mai, ora 11.00 la sediul Ministerului Transporturilor, faţă de 23 aprilie în procedura iniţială, iar până pe 15 mai, ora 12.00, se analizează documentele şi va fi publicată o listă scurtă cu potenţialii investitori, precum şi lista celor respinşi. Iniţial, termenul pentru publicarea listei scurte fusese 29 aprilie.

Termenul stabilit iniţial pentru depunerea ofertelor celor înscrişi pe lista scurtă, 8 mai, a fost decalat pentru 27 mai, ora 10.00 la sediul Ministerului Transporturilor, iar din 28 mai comisia de privatizare va purta negocieri cu fiecare ofertant în parte.


Pentru participarea la licitaţia cu ofertă în plic, documentele trebuie depuse de potenţialii cumpărători până cel târziu în data de 19 iunie, ora 12.00, iar în data de 26 iunie, ora 11.00, la sediul ministerului, Comisia de privatizare va deschide plicurile depuse de ofertanţii prezenţi şi va stabili câştigătorul licitaţiei.

Preţul de pornire al licitaţiei pentru 51% din acţiunile CFR Marfă este de aproape 800 de milioane de lei, iar dosarul de prezentare poate fi achiziţionat contra sumei de 10.000 de euro sau echivalent în lei.

Participanţii trebuie să depună 10.000 de euro sau echivalent în lei prin ordin de plată la Trezorerie sau într-un cont de la Eximbank pentru documentele pentru licitaţie, iar în cazul precalificării vor trebui să mai plătească o taxă de 5.000 de euro pentru a consulta camera de date.
 
http://www.agerpres.ro/media/index.php/economic/item/190682-Mai-multe-termene-ale-licitatie-pentru-privatizarea-CFR-Marfa-decalate-castigatorul-va-fi-anuntat-pe-26-iunie.html

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA are de luni un nou Consiliu de Administraţie, format din Sorin Mîndruţescu, Peter Weiss, Peter Raimund Kubinschi, Enache Jiru şi George Micu, conform unui comunicat al Ministerului Transporturilor

15 apr. 2013
Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a CNCF CFR SA a respins luni în unanimitate Planul de Administrare revizuit al Consiliului de Administraţie al companiei.

Conform prevederilor OUG nr 109/2011, art. 30, alin. 3 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, AGA a numit un nou Consiliu de Administraţie, din lista persoanelor propuse de consultantul angajat de Ministerul Transporturilor (SC PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants SRL, D&B David şi Baias S.C.A. şi George Butunoiu Group SRL), mandatul membrilor celui precedent încetând de drept.

Noul Consiliu de Administraţie este format din următorii membri, aleşi la recomandarea consultantului: Sorin Mîndruţescu - CEO Oracle România, de trei ori a fost ales preşedinte al American Chamber of Commerce in Romania (AmCham); Peter Weiss - ex Country CEO Bancpost, fost presedinte al ABN Amro România (RBS Romania); Peter Raimund Kubinschi; Enache Jiru;
George Micu.

Ca urmare a demisiei domnului Dimitris Sophocleous, competenţa de numire a directorului general revine noului CA.

Din Consiliul de Administraţie revocat luni făceau parte Lucian Isar (preşedinte), Enache Jiru, Sophocleous Dimitris, Dănuţ - Leonard Sandu şi Florian Raimund Kubinschi,

Anunt al MTI privind privatizarea CFR Marfa

05 apr. 2013
Anunț cu privire la oferta de vânzare acțiuni prin metode combinate cu criterii de precalificare, constând în negociere pe bază de oferte preliminare și neangajante, urmată de licitație cu ofertă în plic

Declaratie de presa a directorului general al CFR SA, Dimitrios Sophocleous.

30 mar. 2013
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA începe în luna aprilie procedura de recrutare a mai mulţi manageri, urmând să angajeze şapte directori şi cinci directori generali adjuncţi, a anunţat sâmbătă societatea feroviară.

http://www.mediafax.ro/economic/cfr-sa-angajeaza-directori-generali-adjuncti-cum-se-va-desfasura-recrutarea-pentru-cei-12-noi-angajati-10701039

Declaratie de presa ministrul Transporturilor referitor la privatizarea CFR Marfa

23 mar. 2013
Ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, a anunţat că două din cele mai mari companii româneşti din domeniul transportului feroviar, Grup Feroviar Român şi Transferoviar Grup, sunt interesate de privatizarea CFR Marfă.


Citeste articolul integral » http://www.ghimpele.ro/2013/03/douhttp://www.ghimpele.ro/2013/03/doua-mari-companii-romanesti-interesate-de-privatizarea-cfr-marfa/a-mari-companii-romanesti-interesate-de-privatizarea-cfr-marfa/#ixzz2ON0CvjgG

Declaratie de presa a ministrului Transporturilor privind privatizarea CFR Marfa

22 mar. 2013
Anuntul de privatizare al CFR Marfa va fi publicat cand isi vor termina treaba cei de la Deloitte, cred ca pe 6 - 8 aprilie, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor.

Guvernul a aprobat, in 13 februarie, strategia de privatizare a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "CFR Marfa" SA. Documentul propune vanzarea unui pachet majoritar de actiuni unui investitor strategic sau unui consortiu format din investitori strategici si financiari.

Selectia investitorului se va realiza prin metode combinate cu criterii de precalificare a investitorilor, si anume negociere pe baza de oferte preliminare si neangajante urmata de licitatie cu oferta in plic, conform legislatiei in vigoare.

Singurul criteriu de adjudecare a licitatiei va fi pretul oferit.

Comunicat MTI

22 mar. 2013
Ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, a anunţat, joi, că CFR Călători are de astăzi un nou Consiliu de Administraţie, sub un management privat.
Astfel, noul CEO al CFR Călători este Valentin Dorobantu, iar președintele Consiliului de Administrație este Alexandra Gâtej, fostă consilieră a președintelui Traian Băsescu.
Din Consiliul de Administraţie mai fac parte Dana Galben, care a ocupat funcţii de conducere la CFR Călători, CNADNR şi CFR SA, George Micu şi Claudiu Octavian Dumitrescu, ambii având de asemenea, în trecut, poziţii de conducere la companiile din domeniul feroviar.
Fenechiu a prezentat joi câteva date din CV-ul lui Valentin Dorobanţu: a terminat Facultatea de Politehnică secţia Transporturi, are un master în logistică transporturi, este de asemenea absolvent al Facultăţii de Comerţ din cadrul ASE şi a ocupat anterior funcţii de conducere în CFR Infrastructură şi CFR Călători.
"Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 20 martie 2013 şi Consiliul de Administraţie din 21 martie 2013 a ales la CFR Călători Consiliul de Administraţie şi noul management privat. Am promis că vom avea management privat la CFR Călători până la sfârşitul lunii februarie. Din cauza unor parteneri am întârziat trei săptămâni. Astăzi, a treia companie din cadrul CFR, are management privat", a spus Fenechiu.
"Noul CEo al companiei este Valentin Dorobanțu, 40 de ani, absolvent al Universității Politehnice București - Facultatea de Transporturi, master in Logistica Transporturi, absolvent al Academiei de Studii Economice - Facultatea de Comert, a ocupat mai multe de conducere in cadrul CFR Intrastructura, AFER si CFR Calatori. Președintele CA este Alexandra Gâtej, cunoscută cred de mulți din 2005. A fost președinta la Unilever pe Europa Centrală și de Sud controland 8 țări, cu o bogată experiență în management", a anunțat Fenechiu.
Fenechiu a mai afirmat că salariile noilor manageri vor face obiectul unor negocieri între CA şi reprezentanţii Ministerului Transporturilor, proprietarul companiei.

PROPUNERE PENTRU STATUTUL PERSONALULUI FEROVIAR

14 mar. 2013
Prima pagina Pagina precedenta 1 2 Ultima pagina